TBB TARAFINDAN SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNE YAZI GÖNDERİLEREK, AVUKAT OLMADIĞI HALDE AVUKATLARA AİT YETKİLERİ KULLANAN ŞİRKETLERİN REKLAMLARININ DURDURULMASINI İSTEMİŞTİR

6216

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB), TÜRKİYE’de temsilciliği bulunan sosyal medya şirketlerine yazı göndererek, Avukatlık Kanunu ve TBB Reklam Yönetmeliğine aykırı avukat reklamları ile avukatlık yetkisi taşımadıkları halde avukatlara ait yetkileri kullanarak suç işleyen şirketlerin reklamlarının durdurulmasını istemiştir.

TBB Bilişim Komisyonu ile Aracı ve Takipçilerle Mücadele Komisyonu tarafından yapılan ortak çalışma sonucunda ortaya çıkan ihtiyaç doğrultusunda, Google, Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, Tiktok, Dailymotin, Pinterest ve VK platformlarını yöneten şirketlere gönderilen yazıda avukatların uymakla yükümlü oldukları Avukatlık Kanunu’nun ilgili maddeleri ile TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği çerçevesinde, iş ve ün sağlama amacına yönelik olarak reklam yapmalarının hukuken yasak olduğuna ilişkin detaylı bilgi verilmiştir.

Bununla birlikte Avukatlık Kanunu çerçevesinde avukatlık yapma yetkisi taşımadıkları halde avukatlara ait yetkileri kullanarak suç işleyenlerin, sadece avukata ait bir yetki olan hukuki danışmanlık adı altında yaptıkları reklamların derhal kaldırılması, arama motorlarının mevzuat çerçevesinde sınırlandırılması, bundan sonra yayımlanacak reklamlara onay verilmemesi talep edilmiş, aksi halde kendileri bakımından hukuka aykırı uygulamalara ve haksız rekabet nitelikli eylemlere aracılık nedeniyle hukuki, cezai ve idari sorumluluk doğabileceği bildirilmiştir.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ