TBB, TÜM BAROLARDA AVUKAT HAKLARI EĞİTİMİNİN ETKİN BİR ŞEKİLDE VERİLEBİLMESİ İÇİN EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ ÇALIŞMASINI BAŞLATTI

2209

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Avukat Hakları Merkezi, tüm barolarda etkin bir avukat hakları eğitimi verilebilmesi için çalışmalara başladı.
TBB Avukat Hakları Merkezinin 25-26 Haziran tarihli toplantısında aldığı karar doğrultusunda; ülke genelinde tüm barolarda avukat hakları eğitimlerinin etkinleştirilmesi ve bu eğitimlerde eşgüdüm sağlanması hedefi çerçevesinde ilk olarak Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu üyelerine yönelik eğitimcilerin eğitimi çalışması yapıldı.
TBB Saymanı Av. Gökhan Bozkurt’un katılımıyla, 28-29 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen eğitimcilerin eğitiminde, müfredatın ve eğiticilerin belirlenmesi için eğitim sunum teknikleri ele alındı.
Av. Doç. Dr. çiğdem Sever ve Av. Dr. Kasım Akbaş tarafından verilen eğitimcilerin eğitimi çalışması sonucunda, tüm barolara sunulmak üzere eğitim müfredatı ve materyalleri hazırlandı.
çalışma ile süreç içerisinde bölgesel eğitici eğitimlerinin gerçekleştirilerek her baronun kendi bünyesindeki Avukat Hakları Merkezi üyeleri ile avukatlar ve stajyer avukatlara yönelik, avukat hakları eğitimleri verilmesi amaçlanıyor.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle