TBB, ULUSLARARASI HUKUK KURUMLARINA MEKTUP GÖNDEREREK GAZZE'DE ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLMALARINI TALEP ETTİ

1083

Türkiye Barolar Birliği (TBB) İsrail ve Filistin arasında devam eden, sivillerin yaşamına mal olan ve Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin abluka altına alınarak en temel ihtiyaçlarından dahi yoksun bırakıldığı çatışmalarla ilgili olarak Avrupa Baroları ve Hukuk Birlikleri Konseyi (CCBE), Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA), Uluslararası Barolar Birliği (IBA) ve Avrupa Barolar Birliği'ne (FBE) resmi birer mektup iletti.

20 Ekim 2023 tarihli resmi yazıda, yaşanan çatışma sürecinde uluslararası insani hukukun ihlal edildiğine dikkat çekildi. Çatışma sürecinin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan “bireylerin yaşam, hürriyet ve kişi emniyeti haklarını” tehdit ettiği kaydedilerek; askeri amaçlı olmayan hedeflere ve sivil nüfusa kasıtlı saldırının Cenevre Sözleşmesi ve Lahey Sözleşmesi’nin ihlali olduğu ifade edildi. Bu sürecin ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Statüsü’nün 8. Maddesinde savaş suçu sayıldığı belirtildi.

İletilen yazıda tüm taraflar uluslararası hukuka uygun şekilde itidalle hareket etmeye çağırılırken; bölgede tırmanan şiddetin engellenmesi, çatışma halinin sonlandırılması, savaş suçlarının tespiti ve sürecin hukukun egemenliğine uygun bir şekilde yürütülmesi için uluslararası kurum ve kuruluşlar, çözümün bir parçası olmaya davet edildi.

Uluslararası Hukuk Kurumlarına Gönderilen Mektubun Türkçesi
Uluslararası Hukuk Kurumlarına Gönderilen Mektup Örneği