TBB, ULUSLARARASI HUKUK ÖRGÜTLERİNİ SORUMLULUKLARINI ÜSTLENMEYE ÇAĞIRDI: SOYKIRIMA SESSİZ KALMAYIN!

1314

İsrail’in Refah’ta daha önce yerlerinden ettiği çadır kentte kalan Filistinli sivillere dönük saldırılarından sonra uluslararası hukuk örgütlerine tekrar çağrıda bulunan Türkiye Barolar Birliği (TBB), “Soykırıma sessiz kalmayın” dedi.

TBB, Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin abluka altına alınarak en temel ihtiyaçlarından dahi yoksun bırakıldığı çatışmalarla ilgili olarak 20 Ekim 2023 tarihinde gönderdiği bir mektupla çözümün parçası olmaya davet ettiği Avrupa Baroları ve Hukuk Birlikleri Konseyi (CCBE), Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA), Uluslararası Barolar Birliği (IBA) ve Avrupa Barolar Birliği'ne (FBE)’ye birer yeni resmi mektup gönderdi.

Mektupta, İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim 2023 tarihi itibariyle başlayan fiili çatışma sürecinin seyri ve TBB’nin Uluslararası Ceza Mahkemesine “soykırım kastı” vurgusuyla yaptığı başvuru hatırlatılarak, “Bütün bu koşullar altında, üyesi olduğumuz uluslararası avukatlık örgütlerine 20 Ekim 2023 tarihli çağrımızı yineliyoruz. Bugün tüm meslektaşlarımız insan haklarından yana olma tarihi sorumluluğunu üstlenmek durumundadır. İnsanlık tarihinin tanıklık ettiği en ağır insanlık suçları işlenirken; uluslararası hukukun, çocuklar ve masum siviller hayatlarını kaybettikten sonra failleri cezalandırması adaletin yerine gelmesini sağlamayacaktır. Geç gelen adalet, adalet olmayacaktır. Aslolan soykırım kastının varlığının artık daha da belirgin olduğu insanlığa karşı suçların derhal engellenmesidir” denildi.

Uluslararası Hukuk Kurumlarına Gönderilen Mektubun Türkçesi

Uluslararası Hukuk Kurumlarına Gönderilen Mektup Örneği