TBB VE ALMAN AVUKATLAR DERNEĞİ ARASINDA BÜYÜK DAYANIŞMA

6900
A

Türkiye Barolar Birliği ve Alman Avukatlar Derneği, Barolar Birliği'nde gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi. Alman Yargıçlar Birliği Başkanı'nın da katıldığı toplantıda "Adalete Erişim; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Rolü" konusu ele alındı. Türk ve Alman konuşmacıların söz aldığı toplantının ardından, Türkiye Barolar Birliği ve Alman Avukatlar Derneği arasında dostluk ve işbirliği anlaşması imzalandı.

Toplantının açış konuşmasını yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, "Biz mahkemelerde adil yargılanma hakkından söz ediyoruz. Ancak Türkiye'de adalete erişim hakkıyla işe başlamamız gerekiyor. Çünkü OHAL gerekçesiyle Türkiye'de adalete erişim noktasında da sıkıntımız var. Maalesef AİHM'in son verdiği kararda KHK'larla ihraç edilenlerin AİHM'den önce Türkiye'de bir idari komisyona başvurmaları, bu idari komisyonun bir iç hukuk yolu olarak kabul edilmesi kararından üzüntü duyuyoruz. Bu durumu üzüntüyle karşılıyoruz" diye konuştu.

Bir toplumda avukat - baro ne kadar güçlü olursa o toplumun o kadar hukuk devleti ilkelerine göre yönetilen bir toplum olacağını söyleyen Feyzioğlu, "Bugün Türkiye'de verdiğimiz mücadele budur. Bizi bu zor zamanda yalnız bırakmadığınız, her türlü siyasi kaygının ötesi ve dışında hukukun üstünlüğü mücadelesi için buraya gelerek bizimle dayanışma gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra söz alan Alman Avukatlar Derneği Başkanı Avukat Noter Ulrich Schellenberg ise Ankara'da olanların kendilerini endişelendirdiğini belirterek, "Yüzlerce avukatın cezaevine girmesi ve buna karşı çıkacak bir otoritenin de olmadığını görüyoruz. Sizlere destek olabilmek adına bugün buradayız" ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan Alman Yargıçlar Birliği Başkanı Jens Gnisa ise, "Hukuk devletinin ne kadar kırılgan olduğunu görüyoruz. Savunmanın özgürlüğü çok önemli bu nedenle sizin bu konudaki çabalarınıza destek veriyoruz. Uluslararası alanda bu konulara işaret edeceğiz, Türkiye'yi gündeme getireceğiz. Haksızlık hiçbir zaman sonsuza dek ayakta tutulamaz. Hukuk devleti ilkesi umarız yakın bir zamanda Türkiye'de tesis edilebilir" diye konuştu.

Yuvarlak masa toplantısının devamında sırasıyla Prof. Dr. Süheyl Batum, Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Prof. Dr. Feridun Yenisey ve Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran söz aldı.

Alman Avukatlar Derneği Başkanı Schellenberg Ankara'da ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türk davalarıyla ilgili formel koşulları gereğinden fazla zorlamaması gerektiğini söyledi. "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye söz konusu olduğunda, hukuk yollarının tüketilmesi gibi formalitelerin arkasına sığınmamalı" diyen Schellenberg şöyle devam etti:

"Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ihlali nedeniyle yapılacak şikâyet ancak şikayet sahibinin belli koşulları yerine getirmesiyle kabul edilmektedir. Bunlar arasında öncelikle iç hukuk yollarının tüketilmiş olması gelmektedir. Ancak eğer bu durumun beklenilmesi imkânsız görünüyorsa istisnai olarak iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekmeyecektir. Türkiye hukuk devleti ilkeleri bakımından Avrupa'daki ülkelerle kıyaslanamaz. Bu durum AİHM'de de dikkate alınmalıdır."

Tartışma bölümü ile devam eden toplantı, dostluk ve işbirliği protokolünün imzalanması ile son buldu. Toplantıya; Türkiye Barolar Birliği Yönetim ve Disiplin Kurulu üyeleri, Alman Avukatlar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Alman Yargıçlar Birliği Başkanı, baro başkanları ve avukatlar katıldı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu ve Alman Avukatlar Derneği Başkanı Schellenberg, toplantının hazırlanmasında emeği geçen Başkan Başdanışmanı Av. Prof. Dr. Necdet Basa'ya teşekkürlerini sundular.