TBB VE BAROLAR CMK 2017 ÜCRET TARİFESİNİ YARGIYA TAŞIDI

9437

Türkiye Barolar Birliği ve barolar, CMK kapsamında görevlendirilen avukatlara yapılacak ödemeleri düzenleyen ücret tarifesini yargıya taşıdı. Danıştay 10. Dairesi'nde açılan davada, 31 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2017 yılı Tarifesi"ndeki artış oranlarının yetersiz olduğu ileri sürülerek tarifenin iptali istendi.

Barolar Birliği tarafından 19 Ocak 2017 tarihinde Danıştay'a sunulan dilekçede, tarifenin yürürlükte kaldığı sürece; avukatların CMK kapsamındaki hizmeti sağlıklı bir şekilde yürütemeyeceği, bu durumun yargılama sisteminde ciddi aksamalara neden olacağı ve hukuk devletinin yara alacağı ifade edildi.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 13. maddesinin açık hükmüne rağmen, 2017 yılı tarifesi ile ilgili Türkiye Barolar Birliği'nin görüşünün dikkate alınmadığının belirtildiği dilekçede, tarifede belirlenen ücretlerin verilen emeğin karşılığı olmadığı, Anayasa'da yer alan eşitlik ilkesine ve angarya yasağına aykırı olduğu vurgulandı.

Tarifede yer alan ücretlerin günün ekonomik koşulları karşısında eridiğini söyleyen TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, "CMK tarifesinde belirlenen ücretlerin düşüklüğü güçlü ve bağımsız savunmaya hizmet edemeyeceği gibi adil yargılanma ilkesini zedelediği de tartışmasızdır" diye konuştu.

Dava dilekçesi için tıklayınız