TBB ve İletişim İstanbul İşbirliği ile CV Hazırlama Teknikleri ve Mülakat Hazırlığı Eğitimi

682