TBB ve Şanlıurfa Barosu Emek Komisyonundan UNICEF ve İLO'ya Ziyaret

994

Şanlıurfa Barosu Emek Komisyonu tarafından hazırlanan “Şanlıurfa İlinden Başka İl ve İlçelere Giden Mevsimlik Tarım İşçileri Mevzuat - Sorunlar - Çözüm Önerileri" raporlama çalışması ile ilgili olarak Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Emek Komisyonu Koordinatörü Av. Ali Bayram Başkanlığında; Şanlıurfa Barosu Emek Komisyonu Başkanı Av. Berfin Gökkan Baran, Başkan Yardımcısı Av. Zehra Çelik, Genel Sekreteri Av. Serhat Gümüşkan, Komisyon Üyesi Stj. Av. Veziha Çelik’in katılımıyla UNİCEF ve İLO temsilcileri ile yapılan görüşmelerde fikir teatisinde bulunularak sorunun çözümüne yönelik iş birliği imkanları müzakere edildi.

UNİCEF Ulusal Çocuk İşçiliği Teknik Çalışma Grubu ve Sosyal Politika Bölüm Başkanı Emre Üçkardeşler ve Türkiye'de Çocuk Hakları ve İş İlkelerinin Geliştirilmesi Program Yöneticisi Dilek Karagöz ile mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının yaşadıkları hak ihlalleri, eğitime erişim engelleri, çocuk emeğinin sömürüsü ve çocukların cinsel istismarının önlenmesi hususlarında bilgi alışverişinde bulunularak, bu konularda İş birliği imkanları ve somut projeler hakkında görüşmeler yapıldı.

Bu görüşmeleri takiben Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Ofis Direktörü Yasser Hassan, Kıdemli Program Yöneticisi Nejat Kocabay ile çocuk işçiliğinin önlenmesine ilişkin ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelerin uygulanması, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve standartlara uygun hale getirilmesi için görüşmeler yapılarak sorunun çözümü için olası iş birliği imkanları ele alındı.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle