TBB YÖNETİM, DİSİPLİN, DENETLEME KURULLARINDA GÖREV ALANLAR

25792

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
YÖNETİM, DİSİPLİN, DENETLEME KURULLARINDA GÖREV ALANLAR

1969

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Faruk Erem
 • Av.Tacettin Sırmalı
 • Av.Cengiz İlhan
 • Av.Atila Sav
 • Av.Erdoğan Bigat
 • Av.Zeki Yücel
 • Av.Osman Kuntman
 • Av.Hilmi Becerik
 • Av.Hikmet Tuncay
 • Av.Mehmet Kavaklılar
 • Av.İhsan Saraçlar
 • Av.Mehmet Nomer
 • Av.Hulusi Selek
 • Av.Ömer Gözübüyük
 • Av.Şem’i Üge
 • Av.Fadıl Altop
 • Av.Sabahattin Bilge
 • Av.H.Cavit Turgay
 • Av.Vedat Burcuoğlu
 • Av.Refik Belgil
 • Av.Şinasi Develi

 

1971

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Faruk Erem
 • Av.Tacettin Sırmalı
 • Av.Cengiz İlhan
 • Av.Erdoğan Bigat *
 • Av.Hikmet Tuncay
 • Av.Zeki Yücel
 • Av.Osman Kuntman
 • Hilmi Becerik
 • Mehmet Kavaklılar
 • İhsan Saraçlar
 • Sadettin Tokbey**
 • Av.Mehmet Nomer
 • Av.Hulusi Selek
 • Av.Ömer Gözübüyük
 • Av.Şem’i Üge
 • Av.Fadıl Altop
 • Av.Sabahattin Bilge
 • Av.H.Cavit Turgay
 • Av.Fehmi Özçelik
 • Av.Vedat Burcuoğlu
 • Av.Vasıf Üstün

*   Erdoğan Bigat Saymanlık görevinden istifa ederek Genel Sekreterlik görevine getirilmiş.
** Atila Sav’ın istifası üzerine birinci yedek Salih Demirel Yönetim Kurulu üyeliğine getirilmiş, ancak onun da istifası üzerine ikinci yedek Sadettin Tokbey davet edilmiş ve görevi kabul etmiştir.

 

1972
(07-08 Ocak 1972/Bursa/Genel Kurul)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Faruk Erem
 • Av.Osman Kuntman
 • Av.Enver Arslanalp
 • Av.Erdoğan Bigat
 • Av.Rahmi Magat
 • Av.Tacettin Sırmalı
 • Av.Zeki Yücel
 • Av.Hikmet Tuncay
 • Av.Hilmi Becerik
 • Av.Mehmet Kavaklılar
 • Av.İhsan Saraçlar
 • Av.Mehmet Nomer
 • Av.Hulusi Selek
 • Av.Ömer Gözübüyük
 • Av.Şem’i Üge
 • Av.Fadıl Altop
 • Av.Sabahattin Bilge
 • Av.H.Cavit Turgay
 • Av.Vedat Burcuoğlu
 • Av.Refik Belgil
 • Av.Davut Selçuki

 

1972

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Faruk Erem
 • Av.Osman Kuntman
 • Av.Enver Arslanalp
 • Av.Erdoğan Bigat
 • Av.Rahmi Mağat
 • Av.Tacettin Sırmalı
 • Av.Zeki Yücel
 • Av.Hilmi Becerik
 • Av.Mehmet Kavaklılar
 • Av.İhsan Saraçlar
 • Av.Selahattin Allıoğlu *
 • Av.Mehmet Nomer
 • Av.Hulusi Selek
 • Av.Ömer Gözübüyük
 • Av.Şem’i Üge
 • Av.Fadıl Altop
 • Av.Sabahattin Bilge
 • Av.H.Cavit Turgay
 • Av.Vedat Burcuoğlu
 • Av.Refik Belgil
 • Av.Davut Selçuki

*Av.Hikmet Tuncay’ın vefatı nedeniyle Yozgat Delegesi Av.Selahattin Allıoğlu 07.10.1972 günlü Yönetim Kurulu Kararıyla üyeliğe getirilmiştir.

 

1973

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Faruk Erem
 • Av.Osman Kuntman
 • Av.Enver Arslanalp
 • Av.Erdoğan Bigat
 • Av.Rahmi Mağat
 • Av.Zeki Yücel
 • Av.Tacettin Sırmalı
 • Av.Ziya Bilge *
 • Av.Hilmi Becerik
 • Av.Mehmet Kavaklılar
 • Av.İhsan Saraçlar
 • Av.Mehmet Nomer
 • Av.Hulusi Selek
 • Av.ömer Gözübüyük
 • Av.Şem’i Üge
 • Av.Fadıl Altop
 • Av.H.Cavit Turgay
 • Av.Davut Selçuki
 • Av.Vedat Burcuoğlu
 • Av.Fehmi Özçelik
 • Vasıf Üstün

* Yönetim Kurulu’nun 27.01.1973 günlü toplantısında Av.Selahettin Allıoğlu’ndan boşalan göreve Av.Ziya Bilge getirilmiştir.

 

1974
(10-12 Ocak 1974/Ankara/Genel Kurul)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Faruk Erem
 • Av.Emin Baltaoğlu
 • Av.Enver Arslanalp
 • Av.Rahmi Magat
 • Av.Mehmet Kavaklılar
 • Av.Osman Kuntman
 • Av.Vedat Burcuoğlu
 • Av.Ziya Bilge
 • Av.Hilmi Becerik
 • Av.Erdoğan Bigat
 • Av.İhsan Saraçlar
 • Av.Mehmet Nomer
 • Av.Hulusi Selek
 • Av.Ömer Gözübüyük
 • Av.Şem’i Üge
 • Av.Fadıl Altop
 • Av.Sabahattin Bilge
 • Av.H.Cavit Turgay
 • Av.Davut Selçuki
 • Av.Vedat Burcuoğlu
 • Av.Fehmi Özçelik
 • Vasıf Üstün

 

1975

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Faruk Erem
 • Av.Emin Baltaoğlu
 • Av.Enver Arslanalp
 • Av.Rahmi Magat
 • Av.Mehmet Kavaklılar
 • Av.Osman Kuntman
 • Av.Vedat Burcuoğlu
 • Av.Ziya Bilge
 • Av.Hilmi Becerik
 • Av.Erdoğan Bigat
 • Av.İhsan Saraçlar
 • Av.Mehmet Nomer
 • Av.Hulusi Selek
 • Av.ömer Gözübüyük
 • Av.Şem’i Üge
 • Av.Fadıl Altop
 • Av.Sabahattin Bilge
 • Av.H.Cavit Turgay
 • Av.Davut Selçuki
 • Av.İsmail Özersin
 • Av.Nuran Kortel
 • Av.Yaşar Önol

 

1976

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Faruk Erem
 • Av.Osman Kuntman
 • Av.Enver Arslanalp
 • Av.Fehmi Özçelik *
 • Av.İlhan Kutay *
 • Av.Emin Baltaoğlu
 • Av.Vedat Burcuoğlu
 • Av.Ziya Bilge
 • Av.Hilmi Becerik
 • Av.İhsan Saraçlar
 • Av.Azmi Soydan *
 • Av.Şem’i Üge
 • Av.Davut Selçuki
 • Av.Fadıl Altop
 • Av.İlhan Kutay
 • Av.Ayhan Erol
 • Av.Hasan Basri Güder
 • Av.Mustafa Güray
 • Av.Jülide Yumlu
 • Av.İlhami Güven
 • Av.Doğan İleri

* Yönetim Kurulu’nun 24.01.1976 günlü toplantısında 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 124/2.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı yeniden seçilmiştir.

 

1978
(12-13-14 Ocak 1978/Ankara/Genel Kurul)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Faruk Erem
 • Av.Enver Arslanalp
 • Av.Merih Sezen
 • Av.İlhan Kutay
 • Av.Fehmi Özçelik
 • Av.Vedat Burcuoğlu
 • Av.Hilmi Becerik
 • Av.İhsan Saraçlar
 • Av.Azmi Soydan
 • Av.Gülçin Çaylıgil
 • Av.Turgut Bulut
 • Av.İskender Özturanlı
 • Av.Davut Selçuki
 • Av.İlhami Güven
 • Av.Mahver Öztop
 • Av.Niyazi Ağırnaslı
 • Av.Ekrem Özkunt
 • Av.Alp Selek
 • Av.Jülide Yumlu
 • Av.İlhami Güven
 • Av.Doğan İleri

 

1979

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Faruk Erem
 • Av.Enver Arslanalp
 • Av.Merih Sezen
 • Av.İlhan Kutay
 • Av.Fehmi özçelik
 • Av.Vedat Burcuoğlu
 • Av.Hilmi Becerik
 • Av.İhsan Saraçlar
 • Av.Azmi Soydan
 • Av.Gülçin Çaylıgil
 • Av.Turgut Bulut
 • Av.İskender Özturanlı
 • Av.Davut Selçuki
 • Av.İlhami Güven
 • Av.Mahver Öztop
 • Av.Niyazi Ağırnaslı
 • Av.Ekrem Özkunt
 • Av.Alp Selek
 • Av.Hasan Basri Güder
 • Av.Doğan İleri
 • Av.Güngör Çakmakçı

 

1980

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Atila Sav *
 • Av.Gülçin Çaylıgil
 • Av.Güneş Atabay
 • Av.Teoman Evren
 • Av.Nejat Oğuz
 • Av.Merih Sezen
 • Av.Vedat Burcuoğlu
 • Av.Hilmi Becerik
 • Av.Turgut Bulut
 • Av.Ziya Bilge
 • Av.Hilmi Boztepe
 • Av.İskender Özturanlı
 • Av.Niyazi Ağırnaslı
 • Av.Davut Selçuki
 • Av.Mahver Öztop
 • Av.Ekrem Özkunt
 • Av.İlhami Güven
 • Av.Alp Selek
 • Av.Güney Dinç
 • Av.Mahir Can Ilıcak
 • Av.Güngör Çakmakçı

* Av.Faruk Erem’in istifası üzerine boşalan Başkanlık Makamına Av.Atila Sav seçilmiş ve 08.03.1980 günlü Yönetim Kurulu Toplantısına Başkanlık etmiştir.

 

1982
(14-15-16 Mayıs 1982/Zonguldak/Genel Kurul)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Atila Sav
 • Av.Gülçin Çaylıgil
 • Av.Güneş Atabay
 • Av.Teoman Evren
 • Av.Nejat Oğuz
 • Av.Merih Sezen
 • Av.Vedat Burcuoğlu
 • Av.Ziya Bilge
 • Av.Hilmi Boztepe
 • Av.Burhan Karaçelik
 • Av.Şahap Demirer
 • Av.Ayhan Erol
 • Av.Mahver Öztop
 • Av.Ekrem Özkunt
 • Av.Özbey İmamoğlu
 • Av.Alpay Aktan
 • Av.Metin Kumbasar
 • Av.Lütfi Kılınç
 • Av.Güney Dinç
 • Av.Mahir Can Ilıcak
 • Av.Güngör Çakmakçı

 

1983

YöNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Teoman Evren *
 • Av.Güneş Atabay *
 • Av.Şahap Demirer
 • Av.Burhan Karaçelik *
 • Av.Gülçin Çaylıgil ***
 • Av.Merih Sezen
 • Av.Vedat Burcuoğlu
 • Av.Ziya Bilge
 • Av.Yılmaz Tokman **
 • Av.Yücel Önen ** / ***
 • Av.Ayhan Erol
 • Av.Mahver Öztop
 • Av.Ekrem Özkunt
 • Av.Özbey İmamoğlu
 • Av.Alpay Aktan
 • Av.Metin Kumbasar
 • Av.Lütfi Kılınç
 • Av.M.Halil Azeri
 • Av.Mahir Can Ilıcak
 • Av.Emin Akyürekli

* Başkan Av.Atila Sav’ın Yönetim Kurulundan, Av.Teoman Evren’in Genel Sekreterlik görevinden, Av.Nejat Oğuz ve Av.Hilmİ Boztepe’nin Yönetim Kurulundan istifası üzerine boşalan Başkanlık Divanı görevleri için Başkan Yardımcılıklarına Av.Teoman Evren ve Av.Güneş Atabay, Genel Sekreterliğe Av.Şahap Demirer, Sayman üyeliğe ise Av.Burhan Karaçelik, Yönetim Kurulu’nun 09.07.1983 günlü Yönetim Kurulu Toplantısında seçilmişlerdir.

** Av.Yılmaz Tokman ve Av.Yücel önen İstifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yedek listeden gelmiş ve Yönetim Kurulunun 09.08.1983 günlü toplantısına katılmışlardır.

*** Av.Gülçin çaylıgil ve Av.Yücel önen  Yönetim Kurulu’nun 10.12.1983 günlü toplantısında istifa etmişlerdir.

 

1984

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Teoman Evren
 • Av.Güneş Atabay **
 • Av.Şahap Demirer
 • Av.Burhan Karaçelik
 • Av.Merih Sezen
 • Av.Vedat Burcuoğlu
 • Av.Ziya Bilge
 • Av.Yılmaz Tokman
 • Av.Turgut Bulut *
 • Av.Ayhan Erol
 • Av.Mahver Öztop
 • Av.Ekrem Özkunt
 • Av.Özbey İmamoğlu
 • Av.Alpay Aktan
 • Av.Metin Kumbasar
 • Av.Lütfi Kılınç
 • Av.M.Halil Azeri
 • Av.Mahir Can Ilıcak
 • Av.Emin Akyürekli

*  Av.Turgut Bulut İstifa eden üyenin yerine 21.01.1984 günlü Yönetim Kurulu Toplantısına katılmıştır.
** Av.Güneş Atabay 17.02.1984 günlü Yönetim Kurulu toplantısında istifa etmiş.

 

1984
(18-19 Şubat 1984/Ankara/Genel Kurul)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Teoman Evren
 • Av.Vedat Burcuoğlu
 • Av.Hilmi Becerik
 • Av.Turan Aslan
 • Av.Naci Işık Morova
 • Av.Ziya Bilge
 • Av.Burhan Karaçelik
 • Av.Şahap Demirer
 • Av.İsmail Tarhan
 • Av.Güney Dinç
 • Av.Teoman Ergül
 • Av.Ayhan Erol
 • Av.Özbey İmamoğlu
 • Av.Mustafa Demirci
 • Av.Lütfi Kılınç
 • Av.Zeki Saatçioğlu
 • Av.Hayati Eksi
 • Av.Ömer Dedeoğlu
 • Av.Tayyar Selçuk
 • Av.Güngör Çakmakçı
 • Av.Altan Ülgen

 

1989
(27-28 Mayıs 1989/Giresun/Genel Kurul)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Önder Sav
 • Av.Şahap Demirer
 • Av.Burhan Karaçelik
 • Av.Hüseyin Avni Ferah
 • Av.Naci Işık Morova
 • Av.Teoman Ergül
 • Av.Ayhan Oran
 • Av.Erdoğan Şengezer
 • Av.Vahit Çalın
 • Av.Rahmi Kumaşoğlu
 • Av.Yüksel Özer
 • Av.Ayhan Erol
 • Av.Özbey İmamoğlu
 • Av.Mahir Can Ilıcak
 • Av.Ömer Dedeoğlu
 • Av.H.Cavit Turgay
 • Av.Kayıhan Uraz
 • Av.Nedim Aksoy
 • Av.Tanju Korkmaz
 • Av.Feridun Baloğlu
 • Av.Ertan Mumcu

 

1993
(22-23 Mayıs 1993/Erzurum/Genel Kurul)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Önder Sav
 • Av.Burhan Karaçelik
 • Av.Erdoğan Şengezer
 • Av.Hüseyin Avni Ferah
 • Av.Hakkı Suha Okay
 • Av.Ayhan Oran
 • Av.Rahmi Kumaşoğlu
 • Av.Sabri Kurt
 • Av.Şerafettin Göklap
 • Av.ünsal Tüzün
 • Av.Akın Çamoğlu
 • Av.Ayhan Erol
 • Av.Aydil Kurtkaya
 • Av.Yalçın Milli
 • Av.Mahir Can Ilıcak
 • Av.Ömer Dedeoğlu
 • Av.Ümit Akdoğan
 • Av.Özdemir Özok
 • Av.Attila Göktürk
 • Av.Oya Arman
 • Av.Naci Karaaslan

 

1996

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Eralp Özgen *
 • Av.Burhan Karaçelik
 • Av.Erdoğan Şengezer
 • Av.Hüseyin Avni Ferah
 • Av.Hakkı Suha Okay
 • Av.Ayhan Oran
 • Av.Rahmi Kumaşoğlu
 • Av.Sabri Kurt
 • Av.Şerafettin Göklap
 • Av.Ünsal Tüzün
 • Av.Akın çamoğlu
 • Av.Ayhan Erol
 • Av.Aydil Kurtkaya
 • Av.Yalçın Milli
 • Av.Mahir Can Ilıcak
 • Av.Ömer Dedeoğlu
 • Av.Ümit Akdoğan
 • Av.Özdemir Özok
 • Av.Attila Göktürk
 • Av.Oya Arman
 • Av.Naci Karaaslan

* Av.önder Sav’ın milletvekili seçilmesinden dolayı boşalan Başkanlık Makamına Av.Eralp özgen seçilmiş ve Yönetim Kurulu’nun 30.03.1996 günlü toplantısına başkanlık etmiştir.

 

1997
(24-25 Mayıs 1997/Gaziantep/Genel Kurul)

YöNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Eralp Özgen
 • Av.Burhan Karaçelik
 • Av.Hüseyin Erkenci
 • Av.Özdemir Özok
 • Av.Tuncay Alemdaroğlu
 • Av.Sabri Kurt
 • Av.E.Yıldız Bağatur
 • Av.Zeki Ekmen
 • Av.Ayşenur Bahçekapılı
 • Av.Kazım Kolcuoğlu
 • Av.Şefik Kırcı
 • Av.Ayhan Erol
 • Av.Ömer Dedeoğlu
 • Av.Zafer Merzifonluoğlu
 • Av.Tuncer Yılmaz
 • Av.Mustafa Çavuş
 • Av.Pınar Çıtakoğlu
 • Av.Erdoğan Saruhanoğlu
 • Av.Kemal Hakimoğlu
 • Av.Mehmet Say
 • Av.İlhan Babür

 

1999

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Eralp Özgen
 • Av.Burhan Karaçelik
 • Av.Hüseyin Erkenci
 • Av.Özdemir Özok
 • Av.Sadık Erdoğan *
 • Av.Sabri Kurt
 • Av.E.Yıldız Bağatur
 • Av.Zeki Ekmen
 • Av.Ayşenur Bahçekapılı
 • Av.Kazım Kolcuoğlu
 • Av.Şefik Kırcı
 • Av.Ayhan Erol
 • Av.Ömer Dedeoğlu
 • Av.Zafer Merzifonluoğlu
 • Av.Tuncer Yılmaz
 • Av.Mustafa çavuş
 • Av.Pınar Çıtakoğlu
 • Av.Erdoğan Saruhanoğlu
 • Av.Kemal Hakimoğlu
 • Av.İlhan Babür
 • Av.Mehmet Say

* Av.Sadık Erdoğa; Av.Tuncay Alemdaroğlu’nun istifasıyla boşalan Sayman üyeliği görevine 06.05.1999 günlü Yönetim Kurulu Toplantısında başlamıştır.

 

2000

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Eralp Özgen
 • Av.Burhan Karaçelik
 • Av.Hüseyin Erkenci
 • Av.özdemir Özok
 • Av.Kazım Kolcuoğlu *
 • Av.Sabri Kurt
 • Av.E.Yıldız Bağatur
 • Av.Zeki Ekmen
 • Av.Ayşenur Bahçekapılı
 • Av.Şefik Kırcı
 • Av.Süha Özen **
 • Av.Ayhan Erol
 • Av.Ömer Dedeoğlu
 • Av.Zafer Merzifonluoğlu
 • Av.Tuncer Yılmaz
 • Av.Mustafa Çavuş
 • Av.Pınar Çıtakoğlu
 • Av.Erdoğan Saruhanoğlu
 • Av.Kemal Hakimoğlu
 • Av.İlhan Babür
 • Av.Mehmet Say

* Av.Kazım Kolcuoğlu; Av.Sadık Erdoğan’ın Ankara Barosu Başkanlığına seçilmesi nedeniyle boşalan Sayman üyeliği görevine 25.11.2000 günlü Yönetim Kurulu Toplantısında başlamıştır.
 ** Av.Süha Özen; Av.Kazım Kolcuoğlu’nun Sayman üyeliği görevine getirilmesiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 25.11.2000 günlü Yönetim Kurulu Toplantısında başlamıştır.

 

2001
(12-13 Mayıs 2001/Diyarbakır/Genel Kurul)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Özdemir Özok
 • Av.Hüseyin Erkenci
 • Av.M.Ziya Yergök
 • Av.Şahin Mengü
 • Av.Erkin Kaya
 • Av.Zeki Ekmen
 • Av.Hürrem Şahinci
 • Av.Cengiz Tuğral
 • Av.Osman Güven
 • Av.Alpay Sungurtekin
 • Av.Ayşenur Bahçekapılı
 • Av.Ayhan Erol
 • Av.Tuncer Yılmaz
 • Av.Haşim Mısır
 • Av.Zafer Merzifonluoğlu
 • Av.Erdoğan Saruhanoğlu
 • Av.Mustafa Çavuş
 • Av.Çetin Kural
 • Av.Serruh Kaleli
 • Av.Metin Ünsal
 • Av.Şerafettin Gökalp

 

2002

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Özdemir Özok
 • Av.Hüseyin Erkenci
 • Av.Zeki Ekmen *
 • Av.Şahin Mengü
 • Av.Erkin Kaya
 • Av.Hürrem Şahinci
 • Av.Cengiz Tuğral
 • Av.Osman Güven
 • Av.Alpay Sungurtekin
 • Av.Ayşenur Bahçekapılı
 • Av.Esin Eren **
 • Av.Ayhan Erol
 • Av.Tuncer Yılmaz
 • Av.Haşim Mısır
 • Av.Erdoğan Saruhanoğlu
 • Av.Mustafa Çavuş
 • Av.Çetin Kural
 • Av.Hüseyin Erseven ***
 • Av.Serruh Kaleli
 • Av.Metin Ünsal
 • Av.Şerafettin Gökalp

* Av.Zeki Ekmen; Av.M.Ziya Yergök’ün Milletvekili seçilmesi nedeniyle boşalan Başkan Yardımcılığı görevine 09.11.2002 günlü Yönetim Kurulu Toplantısında başlamıştır.
** Av.Esin Eren; Av.Zeki Ekmen’in Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 09.11.2002 günlü Yönetim Kurulu Toplantısında başlamıştır.
***Av.Zafer Merzifonluoğlu’nun 27.08.2011 tarihli istifası üzerine boşalan göreve Manisa Barosu Delegelerinden 1.Yedek Av.Hüseyin Erseven 22.09.2001 günlü Disiplin Kurulu toplantısında göreve başlamıştır.

 

2003

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Özdemir Özok
 • Av.Cengiz Tuğral *
 • Av.Zeki Ekmen
 • Av.Şahin Mengü
 • Av.Erkin Kaya
 • Av.Hüseyin Erkenci
 • Av.Hürrem Şahinci
 • Av.Osman Güven
 • Av.Alpay Sungurtekin
 • Av.Ayşenur Bahçekapılı
 • Av.Esin Eren
 • Av.Ayhan Erol
 • Av.Tuncer Yılmaz
 • Av.Haşim Mısır
 • Av.Erdoğan Saruhanoğlu
 • Av.Mustafa çavuş
 • Av.Çetin Kural
 • Av.Hüseyin Erseven
 • Av.Serruh Kaleli
 • Av.Metin Ünsal
 • Av.Şerafettin Gökalp

* Av.Cengiz Tuğral; Av.Hüseyin Erkenci’nin Başkan Yardımcılığı görevinden çekilmesiyle bu göreve 19.07.2003 günlü Yönetim Kurulu Toplantısında başlamıştır.

 

2005
(21-22 Mayıs 2005/Antalya/Genel Kurul)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Özdemir Özok
 • Av.Ünsal Toker
 • Av.Ali Şen
 • Av.İ.Güneş Gürseler
 • Av.Soner Kocabey
 • Av.Muhsin Ergazi
 • Av.Cengiz Tuğral
 • Av.Alpay Sungurtekin
 • Av.Canan Şener
 • Av.Sani Yıldırım
 • Av.Canan Şener
 • Av.Erdoğan Saruhanoğlu
 • Av.Haşim Mısır
 • Av.Ünal Çankaya
 • Av.Başar Yaltı
 • Av.Daham Keleş
 • Av.Okan Selek
 • Av.Hüseyin Erkenci
 • Av.Ertan Diler
 • Av.Seyfettin Civelekoğlu
 • Av.Sabri Erik

 

2007

YöNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Özdemir Özok
 • Av.Alpay Sungurtekin *
 • Av.Sani Yıldırım *
 • Av.İ.Güneş Gürseler
 • Av.Soner Kocabey
 • Av.Muhsin Ergazi
 • Av.Ünsal Toker
 • Av.Cengiz Tuğral
 • Av.Canan Şener
 • Av.Ali Şen
 • Av.Halit Ökçesiz
 • Av.Erdoğan Saruhanoğlu
 • Av.Haşim Mısır
 • Av.Ünal çankaya
 • Av.Başar Yaltı
 • Av.Daham Keleş
 • Av.Okan Selek
 • Av.Hüseyin Erkenci
 • Av.Ertan Diler
 • Av.Seyfettin Civelekoğlu
 • Av.Sabri Erik

*Av.Alpay Sungurtekin ve Av.Sani Yıldırım; Av.ünsal Toker ve Av.Ali Şen’in Başkan Yardımcılığı görevlerinden çekilmesiyle bu göreve 09.06.2007 günlü Yönetim Kurulu Toplantısında başlamışlardır.

 

2009
(23-24 Mayıs 2009/Ankara/Genel Kurul)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Özdemir Özok
 • Av.Berra Besler
 • Av.Talay Şenol
 • Av.Cengiz Tuğral
 • Av.Sitare Sağsen
 • Av.Kadri Necati Markoç
 • Av.Asude Şenol
 • Av.Ahmet Gürel
 • Av.Mehmet Zeki Durmaz
 • Av.Serhan Özbek
 • Av.M.Turgay Bilge
 • Av.Erdoğan Saruhanoğlu
 • Av.Ünal Çankaya
 • Av.Hüseyin Ünsal Bildirgen
 • Av.Kayhan Evren
 • Av.Mehmet Nuri Karahan
 • Av.M.Oktay Yalçın
 • Av.İlter Yılmaz
 • Av.Mahmut Karatekin
 • Av.İrfan Akyürek
 • Av.M.Mevlüt ünlü

 

2010

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.V.Ahsen Coşar *
 • Av.Berra Besler
 • Av.Talay Şenol
 • Av.Cengiz Tuğral
 • Av.Sitare Sağsen
 • Av.Kadri Necati Markoç
 • Av.Asude Şenol
 • Av.Ahmet Gürel
 • Av.Mehmet Zeki Durmaz
 • Av. Celal Ülgen **
 • Av.Serhan Özbek
 • Av.M.Turgay Bilge
 • Av.Erdoğan Saruhanoğlu
 • Av.ünal Çankaya
 • Av.Hüseyin Ünsal Bildirgen
 • Av.Kayhan Evren
 • Av.Mehmet Nuri Karahan
 • Av.M.Oktay Yalçın
 • Av.İlter Yılmaz
 • Av.Mahmut Karatekin
 • Av.İrfan Akyürek
 • Av.M.Mevlüt Ünlü

* Av.özdemir özok’un vefatıyla boşalan Başkanlık Makamına 12-13 Haziran 2010 tarihlerinde yapılan Türkiye Barolar Birliği’nin X1.Olağanüstü Genel Kurul’unda Av.V.Ahsen Coşar seçilmiş ve 25.06.2010 günlü Yönetim Kurulu toplantısında Kurula Başkanlık etmiştir.
** Av. Mehmet Zeki Durmaz, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olduğundan, 10.03.2011 tarihli dilekçesi ile Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa etmiştir. Avukatlık Yasasının ilgili hükümleri uyarınca boşalan Yönetim Kurulu üyeliği’ne; 23-24 Mayıs 2009 tarihinde Ankara’da yapılan 30. Olağan Genel Kurul’da en çok oy alan birinci yedek üye Av.Celal üLGEN getirilmiştir.

2013

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Metin Feyzioğlu
 • Av.Berra Besler
 • Av.Başar Yaltı
 • Av.İzzet Güneş Gürseler
 • Av.Sabri Erdal Güngör
 • Av.Ali Arabacı
 • Av.Eyyüp Sabri Çepik
 • Av.Yurdagül Gündoğan
 • Av.Kürşat Karacabey
 • Av.Gülcihan Türe
 • Av.İzzet Varan
 • Av.Prof.Dr. Ronay Aybay
 • Av.Ruhi Bacanlı
 • Av.Özkan Bulgu
 • Av. Dilaver Erdoğan
 • Av.Ünal Dinç
 • Av.Mehmet Haşim Mısır
 • Av. Faik Yıldız
 • Av.Mehmet Cumhur Arıkan
 • Av.Bülent Özaşçı
 • Av.Ayça Özok Ener

2017
(13-14 Mayıs 2017/Ankara/Genel Kurul)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Metin Feyzioğlu
 • Av.Ünsal Toker
 • Av.Hüseyin Özbek
 • Av.Sabiha Tekin
 • Av.Sabri Erdal Güngör
 • Av.Ekrem Demiröz
 • Av.Eyyüp Sabri Çepik
 • Av.Ali Elibol
 • Av.Ahmet Şakir Uzun
 • Av.Gültekin Uzunalioğlu
 • Av.Filiz Saraç
 • Av.Uğur Uzer
 • Av.Ruhi Bacanlı
 • Av.Süleyman Sefa Bilgiç
 • Av.Dilek Zeybekoğlu
 • Av.Mustafa Cinkılıç
 • Av.Dilaver Erdoğan
 • Av.İrfan Koçana
 • Av.İbrahim Halil Kartal
 • Av.Ufuk Özkap
 • Av.Ümit Yüksel

2018

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Metin Feyzioğlu
 • Av.Ünsal Toker
 • Av.Hüseyin Özbek
 • Av.Sabiha Tekin
 • Av.Sabri Erdal Güngör
 • Av.Asude Şenol*
 • Av.Eyyüp Sabri Çepik
 • Av.Ali Elibol
 • Av.Ahmet Şakir Uzun
 • Av.Gültekin Uzunalioğlu
 • Av.Filiz Saraç
 • Av.Uğur Uzer
 • Av.Ruhi Bacanlı
 • Av.Süleyman Sefa Bilgiç
 • Av.Dilek Zeybekoğlu
 • Av.Mustafa Cinkılıç
 • Av.Dilaver Erdoğan
 • Av.İrfan Koçana
 • Av.İbrahim Halil Kartal
 • Av.Ufuk Özkap
 • Av.Ümit Yüksel

*Av.Asude Şenol; Av.Ekrem Demiröz'ün 26.04.2018 tarihli istifası üzerine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 04.05.2018 günlü Yönetim Kurulu Toplantısında başlamıştır.

2021
(4-5 Aralık 2021/Ankara/Genel Kurul)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av. R. Erinç Sağkan
 • Av. Sibel Suiçmez
 • Av. Gürkan Altun
 • Av. Veli Küçük
 • Av. Gökhan Bozkurt
 • Av. Hicran Demir
 • Av. Abdülbaki Çelebi
 • Av. Ercan Demir
 • Av. Nizam Dilek
 • Av. Ali Bayram
 • Av. Ramazan Erhan Toprak
 • Av.Mahmut Karatekin
 • Av.Faik Yıldız
 • Av.Fedayi Doğruyol
 • Av. Ahmet ATAM
  Av.Attila Çelik (Vefat)*
 • Av.Ali Artuk
 • Av.Türkan Karakoç
 • Av.Gamze Yaşar
 • Av.Haluk Murat Poyraz
 • Av.Ünal Keskin
 • Av.İrfan Vurucu

*Av.Ahmet Atam; Av.Atila Çelik'in vefatı nedeniyle 13.08.2022 tarihinde Disiplin Kurulu Üyeliğine getirilmiştir.

2023

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av. R. Erinç Sağkan
 • Av. Ercan Demir **
 • Av. Gürkan Altun
 • Av. Veli Küçük
 • Av. Gökhan Bozkurt
 • Av. Hicran Demir
 • Av. Abdülbaki Çelebi
 • Av. Ercan Demir
 • Av. Nizam Dilek
 • Av. Ali Bayram
 • Av. Ramazan Erhan Toprak
 • Av. Melih Yardımcı *
 • Av.Mahmut Karatekin
 • Av.Faik Yıldız
 • Av.Fedayi Doğruyol
 • Av. Ahmet ATAM
 • Av.Ali Artuk
 • Av.Türkan Karakoç
 • Av.Gamze Yaşar
 • Av.Haluk Murat Poyraz
 • Av.Ünal Keskin
 • Av.İrfan Vurucu

* Av. Melih Yardımcı; Av. Sibel Suiçmez'in Milletvekili seçilmesi nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 24-25.03.2023 günlü Yönetim Kurulu Toplantısında başlamıştır.

** Av. Ercan Demir; Av. Sibel Suiçmez'in 16.03.2023 tarihli Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle Başkan Yardımcılığı görevine 15.04.2023 günlü Yönetim Kurulu Toplantısında başlamıştır.