TBB YÖNETİM, DİSİPLİN, DENETLEME KURULLARINDA GÖREV ALANLAR

29900

1969
1. Genel Kurul Toplantısı
(09-10 Ağustos 1969, Ankara)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Faruk Erem
 • Av.Tacettin Sırmalı
 • Av.Cengiz İlhan
 • Av.Atila Sav
 • Av.Erdoğan Bigat
 • Av.Zeki Yücel
 • Av.Osman Kuntman
 • Av.Hilmi Becerik
 • Av.Hikmet Tuncay
 • Av.Mehmet Kavaklılar
 • Av.İhsan Saraçlar
 • Av.Mehmet Nomer
 • Av.Hulusi Selek
 • Av.Ömer Gözübüyük
 • Av.Şem’i Üge
 • Av.Fadıl Altop
 • Av.Sabahattin Bilge
 • Av.H.Cavit Turgay
 • Av.Vedat Burcuoğlu
 • Av.Refik Belgil
 • Av.Şinasi Develi
1969 - 2. Genel Kurul Toplantısı
(30 Ekim 1969, Ankara)
1970 - 3. Genel Kurul Toplantısı
(9-10 Ocak 1970, İzmir)

1971
4. Genel Kurul Toplantısı
(08-09 Ocak 1971, Adana)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Faruk Erem
 • Av.Tacettin Sırmalı
 • Av.Cengiz İlhan
 • Av. Atila Sav*
  • Av.Sadettin Tokbey
 • Av.Erdoğan Bigat **
 • Av.Hikmet Tuncay
 • Av.Zeki Yücel
 • Av.Osman Kuntman
 • Av.Hilmi Becerik
 • Av.Mehmet Kavaklılar
 • Av.İhsan Saraçlar
 • Av.Mehmet Nomer
 • Av.Hulusi Selek
 • Av.Ömer Gözübüyük
 • Av.Şem’i Üge
 • Av.Fadıl Altop
 • Av.Sabahattin Bilge
 • Av.H.Cavit Turgay
 • Av.Fehmi Özçelik
 • Av.Vedat Burcuoğlu
 • Av.Vasıf Üstün

* Atila Sav’ın istifası üzerine birinci yedek Salih Demirel Yönetim Kurulu üyeliğine getirilmiş, ancak onun da istifası üzerine ikinci yedek Sadettin Tokbey davet edilmiş ve göreve başlamıştır.

** Erdoğan Bigat Saymanlık görevinden istifa ederek Genel Sekreterlik görevine getirilerek göreve başlamıştır.

1972
5. Genel Kurul Toplantısı
(07-08 Ocak 1972, Bursa)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Faruk Erem
 • Av.Osman Kuntman
 • Av.Enver Arslanalp
 • Av.Erdoğan Bigat
 • Av.Rahmi Magat
 • Av.Tacettin Sırmalı
 • Av.Zeki Yücel
 • Av.Hikmet Tuncay
  • Av. Selahattin Allıoğlu*
   • Av. Ziya Bilge**
 • Av.Hilmi Becerik
 • Av.Mehmet Kavaklılar
 • Av.İhsan Saraçlar
 • Av.Mehmet Nomer
 • Av.Hulusi Selek
 • Av.Ömer Gözübüyük
 • Av.Şem’i Üge
 • Av.Fadıl Altop
 • Av.Sabahattin Bilge
 • Av.H.Cavit Turgay
 • Av.Vedat Burcuoğlu
 • Av.Refik Belgil
 • Av.Davut Selçuki

*Av.Hikmet Tuncay’ın vefatı nedeniyle Yozgat Delegesi Av.Selahattin Allıoğlu 07.10.1972 günlü Yönetim Kurulu Kararıyla üyeliğe getirilerek göreve başlamıştır.

** Yönetim Kurulu’nun 27.01.1973 günlü toplantısında Av.Selahattin Allıoğlu’ndan boşalan göreve Av.Ziya Bilge getirilerek göreve başlamıştır.

1973 - 6. Genel Kurul Toplantısı
(05-06 Ocak 1973, Hatay)

1974
7. Genel Kurul Toplantısı
(10-11-12 Ocak 1974, Ankara)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Faruk Erem
 • Av.Emin Baltaoğlu
 • Av.Enver Arslanalp
 • Av.Rahmi Magat
 • Av.Mehmet Kavaklılar
 • Av.Osman Kuntman
 • Av.Vedat Burcuoğlu
 • Av.Ziya Bilge
 • Av.Hilmi Becerik
 • Av.Erdoğan Bigat*
 • Av.İhsan Saraçlar
 • Av.Mehmet Nomer
 • Av.Hulusi Selek
 • Av.Ömer Gözübüyük
 • Av.Şem’i Üge
 • Av.Fadıl Altop
 • Av.Sabahattin Bilge
 • Av.H.Cavit Turgay
 • Av.Davut Selçuki
 • Av.Vedat Burcuoğlu*
  • Av. İsmail Özersin
 • Av.Fehmi Özçelik*
  • Av. Nuran Kortel
 • Av.Vasıf Üstün*
  • Av. Yaşar Önol

* Av. Erdoğan Bigat 13.01.1974'de Saymanlık görevinden istifa ettiğinden dolayı 09.02.1974'de Av. Mehmet Kavaklılar Saymanlık görevine getirilerek göreve başlamıştır.

** 9-10-11 Ocak 1975 yılında Samsun'da yapılan 8. Genel Kurul Toplantısında Denetleme Kurulu üyeliklerine Av. İsmail Özersin, Av. Nuran Kortel, Av. Yaşar Önol seçilerek göreve başlamışlardır.

1975 - 8. Genel Kurul Toplantısı
(09-10-11 Ocak 1975, Samsun)

1976
9.Genel Kurul Toplantısı
(8-9-10 Ocak 1976, Ankara)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Faruk Erem
 • Av.Osman Kuntman
 • Av.Enver Arslanalp*
 • Av.Fehmi Özçelik *
 • Av.İlhan Kutay *
 • Av.Emin Baltaoğlu
 • Av.Vedat Burcuoğlu
 • Av.Ziya Bilge
 • Av.Hilmi Becerik
 • Av.İhsan Saraçlar*
 • Av.Azmi Soydan *
 • Av.Şem’i Üge
 • Av.Davut Selçuki
 • Av.Fadıl Altop
 • Av.Ayhan Erol
 • Av.Hasan Basri Güder
 • Av.Mustafa Güray
 • Av.Jülide Yumlu*
 • Av.İlhami Güven*
 • Av.Doğan İleri*

* Yönetim Kurulu’nun 24.01.1976 günlü toplantısında 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 124/2.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı yeniden seçilmiştir.

1977 - 10. Genel Kurul Toplantısı
(06-07-08 Ocak 1977, Sakarya)

1978
11. Genel Kurul Toplantısı
(12-13-14 Ocak 1978, Ankara)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Faruk Erem
 • Av.Enver Arslanalp
 • Av.Merih Sezen*
 • Av.İlhan Kutay
 • Av.Fehmi Özçelik
 • Av.Vedat Burcuoğlu
 • Av.Hilmi Becerik
 • Av.İhsan Saraçlar
 • Av.Azmi Soydan
 • Av.Gülçin Çaylıgil*
 • Av.Turgut Bulut*
 • Av.İskender Özturanlı**
 • Av.Davut Selçuki**
 • Av.İlhami Güven**
 • Av.Mahver Öztop**
 • Av.Niyazi Ağırnaslı**
 • Av.Ekrem Özkunt**
 • Av.Alp Selek**
 • Av.Jülide Yumlu
  • Av. Hasan Basri Güder***
 • Av.İlhami Güven
  • Av. Güngör Çakmakçı***
 • Av.Doğan İleri

1978 yılında yapılan 11. Genel Kurul Toplantısında;

* Yönetim Kurulu üyeliklerine Av. Merih Sezen, Av. Gülçin Çaylıgil, Av. Turgut Bulut seçilerek göreve başlamıştır.

** Disiplin kurulu asil üyeliklerine; Av. İskender Özturanlı, Av. Davut Selçuki, Av. İlhami Güven, Av. Mahver Öztop, Av. Niyazi Ağırnaslı, Av. Ekrem Özkunt, Av. Alp Selek seçilerek göreve başlamıştır.

***1978 yılında yapılan 11. Genel Kurul Toplantısında, Denetleme kurulu asil üyeliklerine; Av. Hasan Basri Güder, Av. Doğan İleri, Av. Güngör Çakmakçı seçilerek göreve başlamıştır.

1979 - 12. Genel Kurul Toplantısı
(11-12-13 Ocak 1979, Eskişehir)

1980
13.Genel Kurul Toplantısı
(10-11-12 Ocak 1980, Ankara)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Faruk Erem
  • Av. Atila Sav *
 • Av.Gülçin Çaylıgil
 • Av.Güneş Atabay
 • Av.Teoman Evren
 • Av.Nejat Oğuz
 • Av.Merih Sezen
 • Av.Vedat Burcuoğlu
 • Av.Hilmi Becerik
 • Av.Turgut Bulut
 • Av.Ziya Bilge
 • Av.Hilmi Boztepe
 • Av.İskender Özturanlı
 • Av.Niyazi Ağırnaslı
 • Av.Davut Selçuki
 • Av.Mahver Öztop
 • Av.Ekrem Özkunt
 • Av.İlhami Güven
 • Av.Alp Selek
 • Av.Günay Dinç
 • Av.Mahir Can Ilıcak
 • Av.Güngör Çakmakçı

* 09.01.1980 tarihinde Av.Faruk Erem’in istifası üzerine boşalan Başkanlık Makamına Av.Atila Sav seçilmiş ve 08.03.1980 günlü Yönetim Kurulu Toplantısına Başkanlık etmiştir.

1981 - 14. Genel Kurul Toplantısı
(16-17-18 Mayıs 1981, Ankara)

1982
15. Genel Kurul Toplantısı
(14-15-16 Mayıs 1982, Zonguldak)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Atila Sav
 • Av.Gülçin Çaylıgil
 • Av.Güneş Atabay
 • Av.Teoman Evren
 • Av.Nejat Oğuz
 • Av.Merih Sezen
 • Av.Vedat Burcuoğlu
 • Av.Ziya Bilge
 • Av.Hilmi Boztepe
 • Av.Burhan Karaçelik
 • Av.Şahap Demirer
 • Av.Ayhan Erol
 • Av.Mahver Öztop
 • Av.Ekrem Özkunt
 • Av.Özbey İmamoğlu
 • Av.Alpay Aktan
 • Av.Metin Kumbasar
 • Av.Lütfi Kılınç
 • Av.Güney Dinç
 • Av.Mahir Can Ilıcak
 • Av.Güngör Çakmakçı

 

1983
16.Genel Kurul Toplantısı
(13-14-15 Mayıs 1983, Antalya)

YöNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Teoman Evren *
 • Av.Güneş Atabay */*****
 • Av.Şahap Demirer
 • Av.Burhan Karaçelik *
 • Av.Gülçin Çaylıgil ***
 • Av.Merih Sezen
 • Av.Vedat Burcuoğlu
 • Av.Ziya Bilge
 • Av.Yılmaz Tokman **
 • Av.Yücel Önen** / ***
  • Av. Turgut Bulut******
 • Av.Ayhan Erol
 • Av.Mahver Öztop
 • Av.Ekrem Özkunt
 • Av.Özbey İmamoğlu
 • Av.Alpay Aktan
 • Av.Metin Kumbasar
 • Av.Lütfi Kılınç
 • Av.M.Halil Azeri
 • Av.Mahir Can Ilıcak
 • Av.Emin Akyürekli

* Başkan Av.Atila Sav’ın 02.06.1983'de Yönetim Kurulundan, Av.Teoman Evren’in Genel Sekreterlik görevinden, Av.Nejat Oğuz'un 22.06.1983'de ve Av.Hilmİ Boztepe’nin 05.07.1983'de Yönetim Kurulundan istifası üzerine boşalan Başkanlık Divanı görevleri için Başkan Yardımcılıklarına Av.Teoman Evren ve Av.Güneş Atabay, Genel Sekreterliğe Av.Şahap Demirer, Sayman üyeliğe ise Av.Burhan Karaçelik, Yönetim Kurulu’nun 09.07.1983 günlü Yönetim Kurulu Toplantısında seçilerek göreve başlamışlardır.

** Av.Yılmaz Tokman ve Av.Yücel Önen, istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yedek listeden gelmiş ve Yönetim Kurulunun 09.08.1983 günlü toplantısına katılarak göreve başlamıştır.

*** Av.Gülçin Çaylıgil ve Av.Yücel Önen  Yönetim Kurulu’nun 10.12.1983 günlü toplantısında istifa etmişlerdir.
*/***** Av. Güneş Atabay 17.02.1984 günlü Yönetim Kurulu toplantısında istifa etmiştir.

******Av.Turgut Bulut İstifa eden üyenin yerine 21.01.1984 günlü Yönetim Kurulu Toplantısına katılarak göreve başlamıştır.

 

1984
17. Genel Kurul Toplantısı
(18-19 Şubat 1984, Ankara)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Teoman Evren
 • Av.Vedat Burcuoğlu
 • Av.Hilmi Becerik
 • Av.Turan Aslan
 • Av.Naci Işık Morova
 • Av.Ziya Bilge
 • Av.Burhan Karaçelik
 • Av.Şahap Demirer
 • Av.İsmail Tarhan
 • Av.Güney Dinç
 • Av.Teoman Ergül
 • Av.Ayhan Erol
 • Av.Özbey İmamoğlu
 • Av.Mustafa Demirci
 • Av.Lütfi Kılınç
 • Av.Zeki Saatçioğlu
 • Av.Hayati Eksi
 • Av.Ömer Dedeoğlu
 • Av.Tayyar Selçuk
 • Av.Güngör Çakmakçı
 • Av.Altan Ülgen
1985 - 18. Genel Kurul Toplantısı
(11-12 Mayıs 1985, Bursa)
1987 - 19. Genel Kurul Toplantısı
(15-16 Mayıs 1987, Tekirdağ)

1989
20. Genel Kurul Toplantısı
(27-28 Mayıs 1989, Giresun)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Önder Sav
 • Av.Şahap Demirer
 • Av.Burhan Karaçelik
 • Av.Hüseyin Avni Ferah
 • Av.Naci Işık Morova
 • Av.Teoman Ergül
 • Av.Ayhan Oran
 • Av.Erdoğan Şengezer
 • Av.Vahit Çalın
 • Av.Rahmi Kumaşoğlu
 • Av.Yüksel Özer
 • Av.Ayhan Erol
 • Av.Özbey İmamoğlu
 • Av.Mahir Can Ilıcak
 • Av.Ömer Dedeoğlu
 • Av.H.Cavit Turgay
 • Av.Kayıhan Uraz
 • Av.Nedim Aksoy
 • Av.Tanju Korkmaz
 • Av.Feridun Baloğlu
 • Av.Ertan Mumcu
1991 - 21. Genel Kurul Toplantısı
(11-12 Mayıs 1991, Mersin)

1993
22. Genel Kurul Toplantısı
(22-23 Mayıs 1993, Erzurum)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Önder Sav*
  • Av. Eralp Özgen
 • Av.Burhan Karaçelik
 • Av.Erdoğan Şengezer
 • Av.Hüseyin Avni Ferah
 • Av.Hakkı Suha Okay
 • Av.Ayhan Oran
 • Av.Rahmi Kumaşoğlu
 • Av.Sabri Kurt
 • Av.Şerafettin Göklap
 • Av.ünsal Tüzün
 • Av.Akın Çamoğlu
 • Av.Ayhan Erol
 • Av.Aydil Kurtkaya
 • Av.Yalçın Milli
 • Av.Mahir Can Ilıcak
 • Av.Ömer Dedeoğlu
 • Av.Ümit Akdoğan
 • Av.Özdemir Özok
 • Av.Attila Göktürk
 • Av.Oya Arman
 • Av.Naci Karaaslan

* Av.Önder Sav, milletvekili seçilmesinden dolayı 31.10.1995 tarihinde istifa etmiştir. Boşalan Başkanlık Makamına Av.Eralp Özgen seçilmiş ve Yönetim Kurulu’nun 30.03.1996 günlü toplantısına başkanlık etmiştir.

1995 - 23. Genel Kurul Toplantısı
(27-28 Mayıs 1995, Balıkesir)

1997
24. Genel Kurul Toplantısı
(24-25 Mayıs 1997, Gaziantep)

YöNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Eralp Özgen
 • Av.Burhan Karaçelik
 • Av.Hüseyin Erkenci
 • Av.Özdemir Özok
 • Av.Tuncay Alemdaroğlu
  • Av.Sadık Erdoğan*
   • Av. Kazım Kolcuoğlu**
 • Av.Sabri Kurt
 • Av.E.Yıldız Bağatur
 • Av.Zeki Ekmen
 • Av.Ayşenur Bahçekapılı
 • Av.Kazım Kolcuoğlu
  • Av. Süha Özen***
 • Av.Şefik Kırcı
 • Av.Ayhan Erol
 • Av.Ömer Dedeoğlu
 • Av.Zafer Merzifonluoğlu
 • Av.Tuncer Yılmaz
 • Av.Mustafa Çavuş
 • Av.Pınar Çıtakoğlu
 • Av.Erdoğan Saruhanoğlu
 • Av.Kemal Hakimoğlu
 • Av.Mehmet Say
 • Av.İlhan Babür

* Av.Sadık Erdoğan; Av.Tuncay Alemdaroğlu’nun istifasıyla boşalan Sayman üyeliği görevine 06.05.1999 günlü Yönetim Kurulu Toplantısında başlamıştır.

** Av.Kazım Kolcuoğlu; Av.Sadık Erdoğan’ın Ankara Barosu Başkanlığına seçilmesi nedeniyle boşalan Sayman üyeliği görevine 25.11.2000 günlü Yönetim Kurulu Toplantısında başlamıştır.

*** Av.Süha Özen; Av.Kazım Kolcuoğlu’nun Sayman üyeliği görevine getirilmesiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 25.11.2000 günlü Yönetim Kurulu Toplantısında başlamıştır.

1999 - 25. Genel Kurul Toplantısı
(08-09 Mayıs 1999, Denizli)

2001
26. Genel Kurul Toplantısı
(12-13 Mayıs 2001, Diyarbakır)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Özdemir Özok
 • Av.Hüseyin Erkenci
 • Av.Hüseyin Erkenci
  • Av. Cengiz Tuğral****
 • Av.Ziya Yergök
  • Av. Zeki Ekmen*
 • Av.Şahin Mengü
 • Av.Erkin Kaya
 • Av.Zeki Ekmen
  • Av. Esin Eren**
 • Av.Hürrem Şahinci
 • Av.Cengiz Tuğral
 • Av.Osman Güven
 • Av.Alpay Sungurtekin
 • Av.Ayşenur Bahçekapılı
 • Av.Ayhan Erol
 • Av.Tuncer Yılmaz
 • Av.Haşim Mısır
 • Av.Zafer Merzifonluoğlu
  • Av. Hüseyin Erseven***
 • Av.Erdoğan Saruhanoğlu
 • Av.Mustafa Çavuş
 • Av.Çetin Kural
 • Av.Serruh Kaleli
 • Av.Metin Ünsal
 • Av.Şerafettin Gökalp

* Av.Zeki Ekmen; Av.M.Ziya Yergök’ün Milletvekili seçilmesi nedeniyle boşalan Başkan Yardımcılığı görevine 09.11.2002 günlü Yönetim Kurulu Toplantısında başlamıştır.

** Av.Esin Eren; Av.Zeki Ekmen’in Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 09.11.2002 günlü Yönetim Kurulu Toplantısında başlamıştır.

*** Av.Hüseyin Erseven; Av.Zafer Merzifonluoğlu’nun 27.08.2011 tarihli istifası üzerine boşalan göreve Manisa Barosu Delegesi 1.Yedek olarak 22.09.2001 günlü Disiplin Kurulu toplantısında başlamıştır.

**** Av.Cengiz Tuğral; Av.Hüseyin Erkenci’nin Başkan Yardımcılığı görevinden çekilmesiyle bu göreve 19.07.2003 günlü Yönetim Kurulu Toplantısında başlamıştır.

2003 - 27. Genel Kurul Toplantısı
(17-18 Mayıs 2003, Trabzon)

2005
28. Genel Kurul Toplantısı
(21-22 Mayıs 2005, Antalya)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Özdemir Özok
 • Av.Alpay Sungurtekin*
 • Av.Sani Yıldırım*
 • Av.Ünsal Toker
 • Av.Ali Şen
 • Av.İ.Güneş Gürseler
 • Av.Soner Kocabey
 • Av.Muhsin Ergazi
 • Av.Cengiz Tuğral
 • Av.Canan Şener
 • Av.Halit Ökçesiz
 • Av.Erdoğan Saruhanoğlu
 • Av.Haşim Mısır
 • Av.Ünal Çankaya
 • Av.Başar Yaltı
 • Av.Daham Keleş
 • Av.Okan Selek
 • Av.Hüseyin Erkenci
 • Av.Ertan Diler
 • Av.Seyfettin Civelekoğlu
 • Av.Sabri Erik

*Av.Alpay Sungurtekin ve Av.Sani Yıldırım; Av.Ünsal Toker ve Av.Ali Şen’in Başkan Yardımcılığı görevlerinden çekilmesiyle bu göreve 09.06.2007 günlü Yönetim Kurulu Toplantısında başlamışlardır.

2007 - 29. Genel Kurul Toplantısı
(26-27 Mayıs 2007, Nevşehir)

2009
30. Genel Kurul Toplantısı
(23-24 Mayıs 2009, Ankara)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Özdemir Özok
  • Av. V. Ahsen Coşar*
 • Av.Berra Besler
 • Av.Talay Şenol
 • Av.Cengiz Tuğral
 • Av.Sitare Sağsen
 • Av.Kadri Necati Markoç
 • Av.Asude Şenol
 • Av.Ahmet Gürel
 • Av.Mehmet Zeki Durmaz
  • Av. Celal Ülgen**
 • Av.Serhan Özbek
 • Av.M.Turgay Bilge
 • Av.Erdoğan Saruhanoğlu
 • Av.Ünal Çankaya
 • Av.Hüseyin Ünsal Bildirgen
 • Av.Kayhan Evren
 • Av.Mehmet Nuri Karahan
 • Av.M.Oktay Yalçın
 • Av.İlter Yılmaz
 • Av.Mahmut Karatekin
 • Av.İrfan Akyürek
 • Av.M.Mevlüt ünlü

* Av.Özdemir Özok’un vefatıyla boşalan Başkanlık Makamına 12-13 Haziran 2010 tarihlerinde yapılan Türkiye Barolar Birliği’nin X1.Olağanüstü Genel Kurul’unda Av.V.Ahsen Coşar seçilmiş ve 25.06.2010 günlü Yönetim Kurulu toplantısında Kurula Başkanlık etmiştir.

** Av.Celal Ülgen; Av. Mehmet Zeki Durmaz'ın 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmasından dolayı, 10.03.2011 tarihli dilekçesi ile Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa etmiştir. Avukatlık Yasasının ilgili hükümleri uyarınca boşalan Yönetim Kurulu üyeliği’ne; 23-24 Mayıs 2009 tarihinde Ankara’da yapılan 30. Olağan Genel Kurul’da en çok oy alan birinci yedek üye olarak getirilerek göreve başlamıştır..

2011 - 31. Genel Kurul Toplantısı
(07-08 Mayıs 2011, Adana)

2013
32. Genel Kurul Toplantısı
(25-26 Mayıs 2013, Ankara)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Metin Feyzioğlu
 • Av.Berra Besler
 • Av.Başar Yaltı
 • Av.İzzet Güneş Gürseler
 • Av.Sabri Erdal Güngör
 • Av.Ali Arabacı
 • Av.Eyyüp Sabri Çepik
 • Av.Yurdagül Gündoğan
 • Av.Kürşat Karacabey
 • Av.Gülcihan Türe
 • Av.İzzet Varan
 • Av.Prof. Dr. Rona Aybay
  • Av. M.Oktay Yalçın*
 • Av.Ruhi Bacanlı
 • Av.Özkan Bulgu
 • Av. Dilaver Erdoğan
 • Av.Ünal Dinç
 • Av.Mehmet Haşim Mısır
 • Av. Faik Yıldız
 • Av.Mehmet Cumhur Arıkan
 • Av.Bülent Özaşçı
 • Av.Ayça Özok Ener

*Av.M. Oktay Yalçın; Disiplin Kurulu Başkanı Av. Prof. Dr. Rona Aybay'ın 19.12.2013'de istifa etmesi nedeniyle boşalan Disiplin Kurulu üyeliğine, TBB Genel Kurulunda asıl üyelerden sonra en yüksek oyu alarak birinci sırada yer alan yedek üye olarak davet edilmiş, 04.05 Nisan 2014'de yapılan Disiplin Kurulu toplantısına katılmıştır.

2015 - 33. Genel Kurul Toplantısı
(16-17 Mayıs 2015, Van)

2017
34. Genel Kurul Toplantısı
(13-14 Mayıs 2017, Ankara)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av.Metin Feyzioğlu
 • Av.Ünsal Toker
 • Av.Hüseyin Özbek
 • Av.Sabiha Tekin
 • Av.Sabri Erdal Güngör
 • Av.Ekrem Demiröz
  • Av. Asude Şenol*
 • Av.Eyyüp Sabri Çepik
 • Av.Ali Elibol
 • Av.Ahmet Şakir Uzun
 • Av.Gültekin Uzunalioğlu
 • Av.Filiz Saraç
 • Av.Uğur Uzer
 • Av.Ruhi Bacanlı
 • Av.Süleyman Sefa Bilgiç
 • Av.Dilek Zeybekoğlu
 • Av.Mustafa Cinkılıç
 • Av.Dilaver Erdoğan
 • Av.İrfan Koçana
 • Av.İbrahim Halil Kartal
 • Av.Ufuk Özkap
 • Av.Ümit Yüksel

*Av.Asude Şenol; Av.Ekrem Demiröz'ün 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan milletvekili genel seçimlerinde aday olmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğinden 26.04.2018 tarihli istifası üzerine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, TBB Genel Kurulunda asıl üyelerden sonra en yüksek oyu alarak birinci sırada yer alan yedek üye olarak davet dilmiş, 04.05.2018 günlü Yönetim Kurulu toplantısına katılmıştır.

2019 - 35. Genel Kurul Toplantısı
(04-05 Mayıs 2019, Samsun)

2021
36. Genel Kurul Toplantısı
(4-5 Aralık 2021, Ankara)

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

DENETLEME KURULU

 • Av. R. Erinç Sağkan
 • Av.Sibel Suiçmez
  • Av. Ercan Demir***
 • Av. Gürkan Altun
 • Av. Veli Küçük
 • Av. Gökhan Bozkurt
 • Av. Hicran Demir
 • Av. Abdülbaki Çelebi
 • Av. Nizam Dilek
 • Av. Ali Bayram
 • Av. Ramazan Erhan Toprak
 • Av. Melih Yardımcı**
 • Av.Mahmut Karatekin
 • Av.Faik Yıldız
 • Av.Fedayi Doğruyol
 • Av.Atila Çelik
  • Av. Ahmet Atam*
 • Av.Ali Artuk
 • Av.Türkan Karakoç
 • Av.Gamze Yaşar
 • Av.Haluk Murat Poyraz
 • Av.Ünal Keskin
 • Av.İrfan Vurucu

*Av.Ahmet Atam; Av.Atila Çelik'in vefatı nedeniyle 13.08.2022 tarihinde Disiplin Kurulu Üyeliğine getirilerek göreve başlamıştır.

** Av. Melih Yardımcı; Av. Sibel Suiçmez'in Milletvekili seçilmesi nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 24-25.03.2023 günlü Yönetim Kurulu Toplantısında başlamıştır.

*** Av. Ercan Demir; Av. Sibel Suiçmez'in 16.03.2023 tarihli Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle Başkan Yardımcılığı görevine 15.04.2023 günlü Yönetim Kurulu Toplantısında başlamıştır.