TBB YÖNETİM KURULU ÜYESİ AV. FİLİZ SARAÇ, BİREYSEL BAŞVURU SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ ORTAK PROJESİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN TOPLANTIYA KATILDI

11556

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi kapsamında 7-8 Mayıs 2018 tarihinde, Samsun'da, bireysel başvuruya konu olan ve ilk derece/istinaf mahkemelerini doğrudan ilgilendiren sorunlu alanların değerlendirildiği "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda öne çıkan Sorunlar" konulu beşinci bölgesel yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Michael Ingledow, TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Av. Filiz Saraç, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Fahri Gülay, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Erol Tosun ve Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Burhan üstün'ün açış konuşmalarıyla başlayan toplantıda, Anayasa Mahkemesi raportörleri ile hâkim savcı, avukat ve akademisyenlerden oluşan uzmanlar konuşmacı oldu ve Anayasa Mahkemesi tarafından bireysel başvuru sisteminde yargı organlarını ilgilendiren beş sistemik sorun alanı ve ihlal kararları ile sonuçlanan sorunların çözümlenmesi için görüş alış verişinde bulundu.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle