TBB YÖNETİM KURULU VE BARO BAŞKANLARI ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'LA AVUKATLIK MESLEĞİNİN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN BİR ARAYA GELDİ

5718

TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan’ın toplantıda yaptığı sunumu görüntülemek için tıklayınız

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Yönetim Kurulu üyeleri ve tüm Baro Başkanlarından oluşan heyet, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la, avukatlık mesleğinin sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Adalet Bakanlığı Gölbaşı Hakimevi’nde, 07.07.2023 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından; deprem bölgesini temsilen dört Baro Başkanı, bölgeleri temsilen birer Baro Başkanı ve mensup sayısı fazla olan üç Baro Başkanı avukatların yaşadıkları sorunları ifade etti.

Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar ve üst düzey Bakanlık bürokratlarının hazır bulunduğu toplantıda sırasıyla Kahramanmaraş Barosu Başkanı Av. Muhammed Burak Gül, Hatay Barosu Başkanı Av. Hüseyin Cihat Açıkalın, Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan, Malatya Barosu Başkanı Av. Onur Demez, deprem bölgesinde görev yapan avukatların sorunlarına dikkat çektiler.

Daha sonra Akdeniz bölgesini temsilen Adana Barosu Başkanı Av. Semih Gökayaz, İç Anadolu bölgesini temsilen Kayseri Barosu Başkanı Av. Ali Köse, Doğu Anadolu bölgesini temsilen Kars Barosu Başkanı Av. Fettah Çapkurt, Karadeniz bölgesini temsilen Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, Güneydoğu Anadolu bölgesini temsilen Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren, Ege bölgesini temsilen Afyonkarahisar Barosu Başkanı Av. Turgay Şahin, Marmara bölgesini temsilen Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Egemen Gürcün; İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz, Ankara Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu, İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç ile söz alarak konuşan Baro Başkanları; avukatların yaşadıkları ekonomik sorunlara, stajyer avukatların nitelikli eğitim almakta ve geçimlerini sağlamakta yaşadıkları sıkıntılara, avukata yönelik şiddete, CMK Tarifesi’nin ve Avukatlık Asgari ücret Tarifesi’nin yetersizliğine, birikmiş adli yardım alacaklarının gecikmesinden kaynaklı sorunlara dikkat çekerek çözüm için bir an önce harekete geçilmesini talep ettiler.

Baro Başkanlarının ardından kürsüye gelen TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan;

• Avukat ve stajyer avukat sayısının fazla olduğu bu nedenle Hukuk Fakültesi kontenjanlarının düşürülmesi ve başarı puanının yükseltilmesi ile mesleğe giriş sınavının ertelenmeksizin uygulanması,

• Stajyer avukatlara, ekonomik sorunlarının çözümü için kamu kaynaklarından asgari ücret tutarında ödeme yapılması, nitelikli eğitim almaları için destek sağlanması,

• Meslektaşların yaklaşık yarısını 0-5 yıl kıdeme sahip avukatların oluşturduğu, bu bakımdan yaşadıkları ekonomik zorluklara çözüm olarak Bağ-Kur pirim muafiyeti ve gelir vergisi kolaylığı başta olmak üzere rahatlatıcı düzenlemeler yapılması,

• CMK Tarifesi için ortak çalışma yapılarak Avukatlık Asgari ücret Tarifesi ile eşitlenmesi, CMK ücretleri için ara artış yapılması,

• Avukatlık Asgari ücret Tarifesi’nin 2023 Eylül ayından itibaren geçerli olacak şekilde yayınlanması,

• Birikmiş adli yardım ücretlerinin ödenmesi için bir defaya mahsus ek ödenek çıkarılması, adli yardım kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV’nin kaldırılması,

• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na avukatlık faaliyetini engellemeyecek şekilde istisna hükmü konulması,

• Hasar danışmanlık şirketleriyle mücadelede suç örgütü perspektifiyle hareket edilmesi,

• 0-5 yıl kıdeme sahip avukatların Baro keseneğinden muaf tutulmasına ilişkin düzenleme sonucunda gelirleri düşen Baroların avukatlara verdikleri hizmetin aksamaması bakımından, bu kıdem aralığındaki meslektaşların kesenek borcunun Hazine’den karşılanması için planlama ve mevzuat çalışması yapılması,

• Kamu avukatlarının özlük, statü ve çalışma koşullarının düzeltilmesi,

• Avukata yönelik şiddetin önlenmesi için TBB tarafından dile getirilen çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi,

• Avukatların emeklilik sorunlarının ve EYT kapsamında uğradıkları hak kayıplarının giderilmesi için ortak çalışma grubu oluşturulması,

• Deprem bölgesinde bulunan avukatların mesleki faaliyetlerini yürütebilmeleri ve ekonomik sorunlarının çözümü için özel düzenlemelerin yapılması,

• Avukatların adliye yönetimine katılmalarına imkan tanınması ve Baroların Adalet Komisyonlarında temsilinin sağlanması konuları başta olmak üzere avukatların ve avukatlık mesleği ile stajyerlerin yaşadıkları derin ekonomik-sosyal sorunlar ve bu sorunların çözümüne ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Sağkan’ın TBB ve Baroların taleplerini dile getirdiği konuşmasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir kapanış konuşması yaparak, dile getirilen sorunlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Toplantıda ilk etapta Avukatlık Asgari ücret Tarifesi’ne yönelik güncellemenin erkene çekilmesi konusunda mutabakata varıldı.

TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan’ın toplantıda yaptığı sunumu görüntülemek için tıklayınız


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle