TBB YÖNETİMİ, BARO BAŞKANLARIYLA MUŞ ADLİYESİ ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

5348

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Genel Sekreter Av. Veli Küçük, Yönetim Kurulu üyeleri Av. Abdülbaki çelebi, Av. Nizam Dilek ve Av. Ali Bayram, meslektaşlarımızın avukatlık faaliyetleri sebebiyle maruz kaldıkları muameleye ilişkin olarak Muş Adliyesi önünde yapmak istediği basın açıklaması hukuksuzca engellenen Muş Barosu’na, aynı yerde, çok sayıda baro başkanıyla birlikte destek açıklaması yaptı.

Muş Barosu Başkanı Av. Kadir Karaçelik, bir hafta önce meslektaşlara uygulanan ölçüsüz koruma tedbirleri ve hukuka aykırı çekim nedeniyle, çalıştıkları mekanın önünde barışçıl bir etkinlik gerçekleştirmek istediklerini ancak engellendiklerini anlatarak, olayın yaşanmasının hemen ardından desteklerini bildiren TBB Başkanı ve baro başkanlarına teşekkür etti.

TBB Başkanı Sağkan, baro başkanları ve TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Muş Barosu’nun yanında yer aldıklarını göstermek için hazır bulunduklarını söyleyerek, “Anılan gün, avukatların çok uzun zamandır yaşadıkları, müvekkillerinin işledikleri iddia edilen suçlarla özdeşleştirilerek tutuklanmaları gibi haksız ve hukuksuz bir yöntemin öncüsü niteliğinde, sorgudan çıkan avukatların tamamen usule ve yasaya aykırı olarak kayıt altına alınmaları ve bu yasa dışı işleme karşı Baro Başkanlığının Avukatlık Kanunu’ndan kaynaklanan görevi sebebiyle açıklama yapmak istemesinin, Anayasa’ya, yasaya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olarak engellenmesi sürecini yaşadık. Anılan bu olaylara baktığımızda, aslında ülkemizde savunmanın üzerindeki baskının ne boyutlara geldiğinin somut bir örneğinin yaşandığını ifade edebiliriz” dedi.

“O gün Muş Barosu Başkanı’nın ve meslektaşlarımızın takip ettiği soruşturma dosyasında, gözaltında bulunan avukatlara isnat edilen olaylar, bundan yedi, sekiz yıl önce yapılan açıklamalar” hatırlatmasında bulunan Sağkan, kaçma ve delillerin toplanmasına ilişkin en ufak bir şüphenin bulunmamasına rağmen avukatların tutuklanmasının, avukatı değil, yurttaşı cezalandırmak olduğunu söyledi. Sağkan, “İlk günden söyledik: Bundan sonra bu ülkede hiçbir avukat hiçbir baro yalnız, hiçbir yurttaşımız savunmasız kalmayacak. Bugün burada Muş Barosu’nun yanında bu dayanışmayı gösteriyoruz. Bu hukuksuzluklar son bulana kadar da TÜRKİYE Barolar Birliği olarak bu görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

CUMHURİYET BAŞSAVCISI VE ADALET KOMİSYONU BAŞKANINA ZİYARET

TBB Heyeti ayrıca Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz ile Muş Adalet Komisyonu Başkanı Merve Aygül Atakaya’yı makamlarında ayrı ayrı ziyaret etti.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle