TBB YÖNETİMİNDEN HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA ZİYARET

1693

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez, Sayman Av. Gökhan Bozkurt, Erzurum Barosu Başkanı Av. Talat Göğebakan ve Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Egemen Gürcün, 27 Aralık 2022 tarihinde Baroların ve Avukatların birikmiş mali sorun ve taleplerini iletmek üzere Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığında yaklaşık bir saat süren toplantıda; Avukatların birikmiş Adli Yardım alacaklarının acilen tek seferde ödenmesi, Adli Yardım ve CMK hizmetlerinde KDV muafiyeti, tüm genel avukatlık hizmetlerinde KDV oranının indirilmesi, Adli Yardım için toplanan harçlardan ayrılan payın %2’den %4’e çıkarılması, Genç Girişimci desteğinde vergi muafiyeti tutarının arttırılarak kapsamının genişletilmesi ile süresinin uzatılması, Avukatların emekliliği, CMK ödemelerinde Vergi Dairelerinden alınan borçlu olunmadığına dair belge talebinin kaldırılması gibi birçok önemli konu ele alınarak belirlenen başlıklarda kurumlar arasında ortak çalışma yürütülmesi hususlarında mutabık kalındı.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle