TBB'DE "AİHM KARARLARININ NİTELİĞİ VE UYGULANMASI" KONULU SEMPOZYUM DÜZENLENDİ

1858

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) İnsan Hakları Merkezi tarafından “AİHM Kararlarının Niteliği ve Uygulanması” konulu sempozyum düzenlendi.

10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen ve TBB Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı sempozyumun açılış konuşmalarını, TBB Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez ve İnsan Hakları Merkezi Koordinatörü Av. Ercan Demir yaptı.

Konuşmasına 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabulünün insanlık tarihinin dönüm noktası olduğunu belirterek başlayan Suiçmez, TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin de Bildirge’yi Bakanlar Kurulu kararıyla 1949 yılında benimsediğini hatırlattı.

Ancak Suiçmez, Bildirge’nin imzalanmasından bugüne kadar geçen sürede insanlığın iki dünya savaşından ders çıkaramadığına vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bildirge’nin iyi niyetli ifadelerine rağmen, ayrımcılık ve eşitsizlik hala devam etmektedir, insan onuru ayaklar altına alınmaya devam etmektedir. Düşünün; coğrafyamız on yıllardır savaş ve çatışmalarla sarsılıyor. Avrupa’nın göbeğinde bir savaş hâlâ devam ediyor. Dünya üzerinde milyonlarca insan, hayatlarını, Hannah Arendt’in en temel insan hakkı olarak tespit ettiği “haklara sahip olma hakkı”ndan mahrum bir şekilde sürdürüyor. Mülteciler, büyük bir insanlık dramının mağduru olarak, Evrensel Bildirge’yi hazırlamakla övünen ülkelerin ağır insan hakları ihlalleri doğuran politikalarının nesneleri hâline geliyor”.

Suiçmez, bu metinlerin uygulanması için insan hakları savunucularının, aynı mücadeleyi bıkmadan, usanmadan sürdürmeleri gerektiğini de belirterek, bu büyük ve yüzyıllara dayanan mücadelenin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

“İnsan haklarını koruma iradesini güçlü bir şekilde ortaya koyan TÜRKİYE Cumhuriyeti bakımından da, altına imza konulan metinlerin hayata geçirilmesi kolay olmadı. ülkemiz maalesef insan hakları ihlalleriyle anılırken, aynı zamanda muazzam bir insan hakları mücadelesi geleneğini de yaratmıştır. çok uzun yıllara dayanan bu geleneğin önemli bir unsurunu da Baroların ve TÜRKİYE Barolar Birliğinin oluşturduğunu büyük bir onurla ifade etmek isterim. Biz hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak görevimizi salt bir kanuni zorunluluk olarak değil, mesleğimizin doğal bir parçası olarak görüyoruz. İnsan hakları savunuculuğu; hayatımızın her anında içselleştirdiğimiz, âdeta karakterimize işlediğimiz bir yaşam tarzıdır bizler için. öte yandan bu ülkede hukukçu olmanın, avukat olmanın, insan hakları savunucusu olmanın zorluklarının da farkındayız. TÜRKİYE’de insan hakları savunucusu olmak, devasa boyutlara ulaşmış insan hakları ihlalleri karşısında emek, zaman, mesai harcamayı gerektiriyor. üstelik yalnızca bu çabayı gösterdiğimiz için, kendimiz de bir başka insan hakkı ihlalinin mağduru haline gelme riskini üstleniyoruz. Her şeye rağmen, hangi zorluklarla karşı karşıya kalırsak kalalım, insanlığın hak mücadeleleri tarihinin en kritik dönemlerinden birinde üstlendiğimiz önemli sorumluluğu hiçbir zaman terk etmeyeceğiz”.
Suiçmez son olarak sempozyumun konusunun AİHM kararlarının uygulanması olduğunu hatırlatarak, “TÜRKİYE’nin AİHM kararlarını uygulamayan bir ülke olarak anılmasını kabul etmemiz mümkün değildir” ifadesini kullandı.

TBB İnsan Hakları Merkezi Koordinatörü Av. Ercan Demir de açılış konuşmasında, “AİHM Kararlarının Niteliği ve Uygulanması” başlığını bir zorunluluktan dolayı seçtiklerini söyledi:

“Bu konu başlığını, TÜRKİYE’nin son yıllarda AİHM kararlarının ısrarla uygulanmaması konusundaki yargısal ve siyasi iradesinin bizi getirdiği nokta itibariyle bir zorunluluktan dolayı seçmiş bulunuyoruz. Ve ne yazık ki bu konu başlığı altında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hükümleri’nin ve AİHM kararlarının bağlayıcılığını bir kez daha tartışmak, anlatmak, altını çizmek, vurgulamak durumunda kaldığımızı düşünüyoruz”.

Açılış konuşmalarının ardından iki oturum halinde düzenlenen sempozyumda Prof. Dr. Işıl Ergüvenç Karakaş “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Yorumu ve Bağlayıcılığı”, TBB İnsan Hakları Merkezi Sözcüleri Dr. Av. Rıza Türmen ile Dr. Fikret İlkiz “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Yerine Getirilmesi” ve “AİHM Kararlarının Yerine Getirilmemesi Bakımından Güncel örnekler”, Prof. Dr. ümit Biçer de “İstanbul Protokolü Kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi TÜRKİYE Kararları” başlıklarında sunumlarını gerçekleştirdiler.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle