TBB'DE ANKARA BAROSU İŞ BİRLİĞİ İLE "TOPLUMSAL, HUKUKİ VE ETİK BAĞLAMDA SOKAK HAYVANLARI" KURULTAYI DÜZENLENDİ

1100

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Hayvan Hakları Komisyonu ve Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi iş birliği ile “Toplumsal, Hukuki ve Etik Bağlamda Hayvan Hakları” kurultayı düzenlendi.

Kurultayın açış konuşmalarını Birlik Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, TBB Hayvan Hakları Komisyonu Koordinatörü Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hicran Kandemir ev Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Neşe Özkanoğlu yaptı.

Sağkan konuşmasına konunun toplumsal, etik ve hukuki bağlamda tartışılmasını çok önemli bulduğunu söylerek başladı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sadece hukuki bağlamda tartışma ile bu alanda etkin şekilde yol katetmenin maalesef ki mümkün olmadığını gördük. Konu aslında bir can ve sürekli olarak bu unsurun insan hayatı ile kıyaslandığı bir süreci yaşamaktayız. Ve bu kıyaslamadan sadece hukuki değerlendirmelerle çıkmak mümkün olmuyor.

Birlik Başkanı Sağkan konuşmasında Kedi Eros ile ilgili yaşanan hukuki sürece de ayrı bir başlık açarak:
Oradaki toplumsal dayanışma, bunun bir toplumsal baskıya dönüşmesi çok kıymetli bir unsurdur. Aslında bizim toplumumuzda bu var. Fakat görüyoruz ki bazı yaşanan bireysel, insan yaşamına da dönük hak ihlalleri unsurları sosyal medya öyle bir kullanılarak ön plana çıkartılıyor ki, bunların hayvan katliamlarına dönüşen bir yanı olduğunu da üzülerek görmek durumunda kalıyoruz. Ve bu anlamda sivil toplum örgütlerine, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, barolara çok önemli görevler düşüyor. Şu anda sokak hayvanlarına karşı nefretin körüklendiği bir zaman diliminin içerisindeyiz. Ancak Kedi Eros davasında gördüğünüz üzere aynı zamanda o hayvanlara sahip çıkan büyük bir vicdan var. Yargılama sürecine baktığımız da ise mevcut mevzuat içerisinde yapılan bir değerlendirmede bir hukukçu olarak etkin bir karar verildiğini düşünmeme rağmen, hukukçuların dahi mevzuat kapsamında yaptığı tartışmaların birbiri ile uyumsuzluğunu gördük. Ben verilen kararın bu şartlar altında, bu mevzuat içerisinde verilebilecek en etkili kararlardan biri olduğuna inandığım halde kuvvetle muhtemel burada bulunan ve bu kararın etkili olmadığını düşünen hukukçu arkadaşlarım var. O yüzden sadece hukuken tartışırsak, bu mevzuat çerçevesinde bir değerlendirme ile bu işin tartışmasını yürütecek olursak, maalesef ki hukukçular bile bu karar çerçevesinde ortak bir mutabakata varamıyorlar. O yüzden de değerlendirmeyi muhakkak toplumsal değerler, etik değerler çerçevesinde öncelikle yapmak durumundayız” dedi.

TBB Hayvan Hakları Komisyonu Koordinatörü Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hicran Kandemir de “Diğer tüm canlılar gibi dünyanın sahibi değil sakiniyiz” diyerek başladığı sözlerine şöyle devam etti:
“Bugün burada olan herkes bunun farkında olsa da yaşayan insanların büyük çoğunluğu ya bilmiyor ya da bilmezden geliyor. Hayvanlar da varoluşlarından kaynaklanan temel haklara sahipler ancak ne yazık ki bunu insanlar gibi talep edemiyorlar. Etik değerlere sahip adalet duygusu taşıyan herkes hayvan haklarının yasal mevzuatta güvence altına alınması ve yaşam pratiğinde gerçekleşmesi için çaba göstermek zorundadır.”

Açış konuşmalarının ardından “Sokak Hayvanlarına Yönelik Yaklaşım ve Uygulamalar”, “Sokak Hayvanlarına İlişkin Mevzuatın Etkin Uygulanması ve Gerekli Yasal Düzenlemeler”, “5199 Sayılı Kanun Kapsamında Geçici Hayvan Bakımevi Uygulaması ve Yerel Yönetimlerin Yükümlülükleri” ve “Sokak Hayvanlarına Bakışta Medyanın Rolü” başlıklarında olmak üzere dört ayrı oturum düzenlendi.

Bu oturumlarda, Veteriner Hekim Prof. Dr. Ebru Yalçın, Sosyolog Çağdaş Küpeli, Av. Hülya Yalçın, Türk Veteriner Hekimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Murat Fındık, Av. M. Deniz Helvacı, Hukukçu Dr. Dilara Buket Didin, Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Dr. Gülay Ertürk, Av. Arb. Melike Özdemir Ballı, Sokaktaki Patili Canları Yaşatma Derneği Başkanı Alper Karmış, Eğitmen Veteriner Hekim Tarkan Özvardar, Ankara Büyükşehir Belediyesi temsilcisi Mustafa Ünsal, Av. Didem Doğu ve Gazeteci Zülal Kalkandelen konuşmacı olarak yer aldılar.

Kurultayın 17 Mart 2024 Pazar günü yapılan ikinci gün oturumunda da kurultayın ilk gününe dair değerlendirme ve önerilerin toplanmasının ardından TBMM başta olmak üzere ilgili kurumlara sunulacak olan Türkiye Baroları “Sokak Hayvanlarına İlişkin Kurultay Raporu” hazırlandı.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle