TBB'den Ormanları İşletmeye Açan Yönetmeliğe İptal Davası

5658
A

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
ORMANLARI İŞLETMEYE AÇAN
YÖNETMELİĞİN İPTALİ AMACIYLA DAVA AÇTI


Türkiye Barolar Birliği’nin başvuru dilekçesinde, “Yapılaşmaya konu kamu yararı ile; ormanın, orman olarak korunmasındaki kamu yararının karşılaştırılması ve üstün olan kamu yararının tercih edilerek ona göre izin verilmesinin gerekli olduğu” yönündeki Anayasal düzenlemeye dikkat çekildi&S230;

Türkiye Barolar Birliği, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 18.04.2014 tarihinde yürürlüğe giren “Orman Kanunu’nun 17/3 ve 18’inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği”ne karşı, yürütmenin durdurulması istemli iptal davası açtı.

Dilekçede, “Orman Kanunu’nun 17/3 ve 18’inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği”nin uygulanması halinde, uzun vadede ormanların talanına olanak verilerek Anayasa’nın 56’nci Maddesi tarafından düzenlenen sağlıklı bir çevrede yaşam hakkı ile anayasal güvence altında bulunan ormanların zarar göreceği belirtildi.

Dilekçede ayrıca; “Anayasa’nın 169’uncu Maddesi ile yerleşik Anayasa Mahkemesi kararları uyarınca da, devlet ormanları üzerinde ancak kamu yararı ve zorunluluk hallerinde irtifak hakkı tesisine olanak tanınacağının belirtildiği ve ormanlık arazi üzerinde yapılaşmanın zorunluluğunun tespitinde, yapılaşmaya konu kamu yararı ile; ormanın, orman olarak korunmasındaki kamu yararının karşılaştırılması ve üstün olan kamu yararının tercih edilerek ona göre izin verilmesinin gerekli olduğu” ifadelerine dikkat çekildi.

Anayasa ile güvence altına alınan bir hakkın, belirsiz ifadeler içeren bir yönetmelik ve idareye sınırsız takdir hak kı veren bir düzenleme ile kısıtlanmasının hukuka açıkça aykırılık teşkil etmesi nedeniyle dava konusu düzenlemenin iptali talep edildi.

Dilekçe Metni İçin Tıklayınız