TBB'NİN AÇTIĞI DAVADA DANIŞTAY, AVUKAT SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜNE KISITLAMA GETİREN TEBLİĞİN YÜRÜTMESİNİ DURDURDU

6387
A

Hekimlerin, görevlerini yerine getirirken ihmal, hata veya yanlış uygulama nedenleriyle verebilecekleri maddi zararları karşılamak üzere zorunlu olarak yaptırdıkları mesleki sorumluluk sigortası uygulamasında, sigorta şirketlerinin belirlediği avukata vekalet verme zorunluluğu durduruldu.

16 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ" ile hekimlere karşı açılan davaların tüm kontrolü sigorta şirketlerine verilmişti.

Türkiye Barolar Birliği, hekimin avukatını belirleme özgürlüğüne müdahale niteliği taşıdığı ve bireyin avukatını seçme hakkına aykırı olduğu gerekçesiyle söz konusu düzenlemeyi, yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle yargıya taşıdı. Davayı gören Danıştay 15. Dairesi, Türkiye Barolar Birliği'nin başvurusunu reddetti.

TBB'nin itirazı üzerine dosyayı inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tebliğ ile sözleşme özgürlüğüne sınırlama getirilmesinin Anayasa'da güvence altına alınan sözleşme hürriyetine aykırı olduğu ve bireyin avukatını serbestçe belirleme hakkının Tebliğ ile ortadan kaldırılmasının hukuka uygun olmadığına karar vererek ilgili maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına oyçokluğu ile karar verdi.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'NİN YD İTİRAZ DİLEKÇESİ VE DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU KARARI İÇİN TIKLAYINIZ