TBB'NİN AV. SERTUĞ SÜRENOĞLU'NUN UĞRADIĞI İŞKENCE İLE İLGİLİ OLARAK YAPTIĞI SUÇ DUYURUSU ÜZERİNE BAŞLATILAN İDARİ SORUŞTURMAYA TBB ADINA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ KATILDI

495
TBB'NİN AV. SERTUĞ SüRENOĞLU'NUN UĞRADIĞI İŞKENCE İLE İLGİLİ OLARAK YAPTIĞI SUç DUYURUSU üZERİNE BAŞLATILAN İDARİ SORUŞTURMAYA TBB ADINA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ KATILDI
Av. Sertuğ Sürenoğlu'nun uğradığı işkence suçunun idari soruşturması kapsamında olayla ilgili olarak Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünde kendisi ile gerçekleştirilen başmüfettiş görüşmesine TÜRKİYE Barolar Birliğini temsilen TBB Avukat Hakları Merkezi Genel Sekreteri Av. Ramazan çakmakcı katıldı.

TÜRKİYE Barolar Birliğinin üyesi olan bir avukatın gördüğü işkence ile ilgili soruşturmanın etkin yürütülmesi gereğinin tüm avukatlar adına talep edildiği görüşmede Av. Sertuğ Sürenoğlu'nun özel vekilleri de hazır bulunmuştur. 

TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulu Av. Sertuğ Sürenoğlu'nun uğradığı işkence ile ilgili  süreçleri TBB adına takip etmeye TBB Yönetim Kurulu üyesi ve TBB AHM Başkanı Av. Gültekin Uzunalioğlu, TBB Yönetim Kurulu üyesi Av. Filiz Saraç, TBB AHM Genel Sekreteri Av. Ramazan çakmakcı ve TBB AHM Yürütme Kurulu üyesi Av. Hüseyin Köprülü yetkilendirilmiştir.

TÜRKİYE Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi işkence suçunu işleyen sorumluların en ağır cezayı alması için gerekli en etkin mücadeleyi TBB adına sürdürme kararlılığındadır.

Mesleki kamuoyumuzun bilgisine sunarız.
TÜRKİYE Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi