TBB'nin Cevabıdır

7342

Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel Suiçmez hakkında İçişleri Bakanı'nın kabul edilemez bir üslupla dile getirdiği gerçek dışı ifadelere karşı Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın cevabıdır:

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanının, bir avukata, bir baro başkanına, bir kadın meslektaşımıza karşı sarf ettiği gerçek olmayan bilgilerle gerçek olmayan sözlerine karşı tespitler:

Birincisi; Sayın İçişleri Bakanı, gerçek dışı bilgiyi gerçek sandıysa bu, Türkiye'nin nasıl bir istihbarat zaafıyla karşı karşıya olduğunun ispatıdır. Yani hepimizi ilgilendiren bir güvenlik zaafının ikrarı niteliğinde olmuştur. O zaman hayırlı olmuştur. İstihbarat ya da bilgi kaynaklarını gözden geçirsin. Söylemediğimiz, yapmadığımız şeyleri söylemiş, yapmış gibi dile getirmesin.

İkincisi, eğer söylemediğimizi bilip söylemişiz gibi ifade ediyorsa, bu, Sayın İçişleri Bakanı ve Türkiye açısından daha da üzücüdür, vahimdir.

BU İFADELER DEVLET ÜSLUBUNA UYMAMIŞTIR

Üçüncü tespit ise; tüm yurttaşlarımızın güvenliğinden sorumlu İçişleri Bakanı gibi binlerce polisin, binlerce jandarmanın amiri konumundaki bir bakanın kullandığı üslup, devlet üslubuyla bağdaşmamıştır.

Avukatların, baroların ve Türkiye Barolar Birliği'nin her koşul ve zamanda insan hak ve özgürlüklerini ve hukukun üstünlüğünü koruma görevi olduğunu bir kez daha hatırlatırız.

Saygılarımızla.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı