TBB'NİN, DEPREM SIRASINDA BANT DARALTILMASINA İLİŞKİN YAPTIĞI BİLGİ EDİNME BAŞVURUSUNA BTK'NIN YETERSİZ YANITINI MAHKEME HAKSIZ BULMUŞTUR

626

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 6 Şubat depremlerinde, enkaz altındaki binlerce yurttaşımız cep telefonları üzerinden seslerini duyurmaya çalışırken uygulanan ‘bant daraltma’ eylemine ilişkin olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yaptığı bilgi edinme başvurusuna gelen yetersiz cevap üzerine Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK) tarafından verilen itirazın reddi kararına karşı açtığı iptal davası mahkemece haklı bulunmuştur.

Mahkeme, “bilgi edinmenin herkes için bir hak, bilgi vermenin ise bütün kamu kurum ve kuruluşları için kanuni bir yükümlülük olduğu, kurum ve kuruluşların bu yükümlülüklerini yerine getirirken kanunun istisna saydığı durumları gözetmesi gerekmekte ise de, davacının talebinin, kurumun elinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelerden olduğu, dolayısıyla 4982 sayılı Kanunun 7’nci maddesi kapsamında kabul edilebilecek bilgi veya belgelere yönelik bir bilgi edinme talebi niteliğinde olduğu, aynı Kanunun dördüncü bölümünde Bilgi Edinme Hakkının Sınırları başlığı altında istisna olarak belirtilen bilgi ve belgelere de yönelik olmadığı anlaşıldığından” iptal kararı vermiştir.

TBB, BEDK tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin “kurum içi düzenlemeler” kapsamında olduğu gerekçesiyle verilen itirazın reddi kararına karşı 3 Temmuz 2023 tarihinde idari yargıya başvurmuştu.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.

Türkiye Barolar Birliği

Kararı Görüntülemek İçin Tıklayınız