TBB'NİN ŞERAFETTİN CAN ATALAY BİREYSEL BAŞVURUSU HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SUNULMUŞTUR

1986

Türkiye Barolar Birliği (TBB) İnsan Hakları Merkezi tarafından 2023/53898 no'lu Şerafettin Can Atalay başvurusu hakkında hazırlanan üçüncü taraf görüşü (Amicus Curiae), 22 Eylül 2023 tarihinde, Anayasa Mahkemesi Başkanlığının değerlendirmesine sunulmuştur.

TBB tarafından, Avukatlık Kanunu hükmünce “hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak” görev bilinciyle hazırlanan görüşte yer alan gerekçeler çerçevesinde Anayasa Mahkemesinden beklenen; milletvekilinin başvurusunu ivedilikle gündeme alarak, vereceği ihlal kararıyla, başvurucu hakkında tahliye kararı verilmesini sağlamaktır.

TBB tarafından hazırlanarak AYM'ye sunulan görüş için tıklayınız.