TBMM Çatısı Altında Gerçekleşen Saldırı, Yaşadığımız Şiddet Eylemlerinin Vardığı Boyutu Göstermektedir

2034

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında bir milletvekili tarafından, diğer bir milletvekiline yapılan saldırı, toplum olarak yaşadığımız şiddet eylemlerinin vardığı boyutu göstermektedir. Milletin seçilmiş temsilcilerine karşı saldırının, yasama dokunulmazlığı ihlalinin yanında, neredeyse yaşam hakkı ihlali noktasına varması ise konuya ayrı bir vahamet katmaktadır.

Yakın zamanda bir başka milletvekilinin sokak ortasında darp edilmesi, diğer bir milletvekilinin kolluk kuvvetlerince ayağının kırılması da toplumsal şiddet ve öfkenin ağır örnekleri olup son derece kaygı vericidir. Şiddetin biçimi ve yoğunluğu ise bu tür saldırıların amacının tahakküm kurma çabası olduğunu göstermektedir.

İnsan hakları, ifade özgürlüğü ve yasama faaliyetlerine aykırı şekilde bir milletvekili tarafından gerçekleştirilen, "TBMM'de olur böyle şeyler" denilerek şiddeti “normal” hatta “meşru” kılan bu ve benzeri eylemlerin toplumsal kutuplaşmayı artıracağından duyduğumuz endişeyi ifade eder, topluma örnek olması gereken kişileri ve kurum yöneticilerini hukuka aykırı, içinde şiddet barındıran her türlü eylem ve söylemden uzak durmaya, toplumsal barışı bozacak sözlerden sakınmaya davet ederiz.


TÜRKİYE Barolar Birliği
Şiddetle Mücadele Komisyonu