TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA, TBB'NİN "AVUKATLARA MASAK'A BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİREN" DÜZENLEMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞÜNÜ GENEL SEKRETER KÜÇÜK SUNDU

1763

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun"da değişiklikler içeren teklifin, 'avukatlara Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) bilgi verme yükümlülüğü getirilmesini' öngören 20. maddesine ilişkin TBB değerlendirmesini, yasa teklifinin geneli ile ilgili görüşme bölümünde Genel Sekreter Av. Veli Küçük sundu.

Küçük, Komisyon'da yaptığı konuşmada, daha evvel yapılan düzenleme hakkında Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı üzerine hazırlanan mevcut teklifin söz konusu iptal kararını karşılamadığı gibi avukatlık mesleğinin en temel niteliği olan bağımsızlığına aykırı olduğunu kaydetti.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararında yeni bir düzenleme için süre verilmediğini hatırlatan Küçük, kararda avukatların başta şüpheli işlem bildirimi olmak üzere müvekkilleri ile olan ilişkilerinden elde ettikleri bilgileri idareyle paylaşma yükümlülüğü altına alınmalarının, avukat müvekkil mahremiyetini etkileyebileceği ve bu yönüyle de özel hayata saygı hakkına yönelik sınırlama içerdiği vurgusu yapıldığını ifade etti.

Küçük, teklif bakımından hak arama özgürlüğü, savunma hakkı, avukat ve avukatlık mesleğine ilişkin temel konulara ilişkin bir değerlendirme yaparak, Avukatlık Kanunu ve TBB Meslek Kuralları'nda yer alan 'sır saklama yükümlülüğü' ile 'işin reddi zorunluluğuna' ilişkin düzenlemeler açısından ortaya çıkabilecek sakıncalara dikkat çekti.

Aynı çerçevede 21. Yüzyılda Avukatlık Meslek Kurallarına Dair Turin İlkeleri'ni ve Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler'i (Havana Kuralları) hatırlatan TBB Genel Sekreteri, avukatların sadece belirli durumlarda olsa dahi Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yükümlü grubuna dahil edilmesi halinde uygulamada meydana gelecek zorlukları örnekler vererek anlattı ve teklif maddesinin düzenleme kapsamdan çıkarılması gerektiği yönündeki görüşlerini paylaştı.

Tasarının maddelerine ilişkin görüşmelerde, TBB Hukuk Müşavir Yardımcısı Av. Özge Özder konu hakkında detaylı bilgilendirme yaptı. 


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle