Tekirdağ ve Trabzon barolarına meslek içi eğitim seminerleri verildi

115
A