Tekirdağ ve Trabzon barolarına meslek içi eğitim seminerleri verildi

267
A