Tekirdağ ve Trabzon barolarına meslek içi eğitim seminerleri verildi

205
A