Tekirdağ ve Trabzon barolarına meslek içi eğitim seminerleri verildi

303
A