Tekirdağ ve Trabzon barolarına meslek içi eğitim seminerleri verildi

178
A