Tekirdağ ve Trabzon barolarına meslek içi eğitim seminerleri verildi

91
A