Tekirdağ ve Trabzon barolarına meslek içi eğitim seminerleri verildi

26
A