Tekirdağ ve Trabzon barolarına meslek içi eğitim seminerleri verildi

192
A