Tekirdağ ve Trabzon barolarına meslek içi eğitim seminerleri verildi

59
A