Tekirdağ ve Trabzon barolarına meslek içi eğitim seminerleri verildi

35
A