TİCARET BAKANLIĞINDAN BARO VEKALET PULLARINA İLİŞKİN GENELGE YAYINLAMASI TALEP EDİLDİ

2401

TBB Avukat Hakları Merkezi, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 26. ve 27/A maddesinde 2001, 2004 ve 2011 yıllarında yapılan ek ve değişiklikler ile uygulamaya konulan baro vekâlet puluna ilişkin düzenlemelerin, avukatların sağlık güvencesi olduğunun bilincinde olup, Corona virüs salgınının neden olduğu Covid-19 hastalığı karşısında avukatların sağlığının koruması için gerekli finansmanın kaynağı olan baro vekalet pulu gelirlerinin korunması ve artırılması yönünde hareket etme kararlılığındadır.

Bu bağlamda; TBB Avukat Hakları Merkezi, Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvurularda kullanılan avukatlık vekâletnamelerine baro vekâlet pulu yapıştırılmadığı ve Tüketici Hakem Heyetlerinin baro vekâlet pulu eksikliğini tamamlattırmadığı duyumlarını aldığından, hukuka aykırı bu durumun düzeltilmesi için ülke çapında bir genelge yayınlanmasının Ticaret Bakanlığından talep edilmesinin azalan pul gelirlerinin artırılması için yararlı olacağına ilişkin görüşünü TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kuruluna iletmiştir.

TBB Yönetim Kurulunca oy birliği ile uygun bulunan TBB AHM görüşü doğrultusunda 30/09/2020 tarih ve E-52482138-819-16118 sayılı yazı ile Ticaret Bakanlığına başvurulmuş olup, söz konusu yazı için tıklayınız.

Mesleki Kamuoyumuzun Bilgisine Sunarız.

TÜRKİYE Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi