TİSK Yarışma ve Ödül Duyurusu

2481
A
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) Geleneksel “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” 2018 Yarışma Süreci
Başladı.

Son Başvuru Tarihi: 9 Kasım 2018