Toplantı

5414
A

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ YÖNETİM, DİSİPLİN VE DENETLEME KURULU ÜYELERİ
SOMA FACİASI VE SON GELİŞMELERİ GÖRÜŞMEK ÜZERE
ORTAK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİLER