".tr" uzantılı diğer alan adları için

20857
A
".tr" uzantılı diğer alan adları için
 
   7/9/2010 tarihli ve 27695 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5.maddesiyle, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği'nin 9.maddesinde bulunan "Mesleki faaliyetlerini internet üzerinden sürdürmek, müvekkillerini bilgilendirmek, mesleki makalelerini ve bilimsel çalışmalarını yayınlamak amacıyla yalnızca "av.tr" uzantılı internet sitesi açabilir" ifadesi kaldırılarak avukatlara diğer ".tr" uzantılı alan adları oluşturabilmeleri imkanı sağlanmıştır.
  
   Bununla birlikte, av.tr alan adı tahsis kuralları avukatlar açısından geçerliliğini sürdürmektedir.Yeni açılacak ".tr" uzantılı alan adlarının bu kurallarla uyumunu sağlamak ve TBB'nin ilgili yönetmelikleri ve Avukatlık Meslek Kuralları çerçevesinde haksız rekabete ve yanlış uygulamalara yol açmamak üzere TBB Alan Adı Tahsis Kurulu'nca bazı kural ve kısıtlamalar oluşturulmuştur.
 
   Nic.Tr Yönetimi'nden av.tr dışındaki uzantılarla alan adı tahsis başvurusunda bulunan avukatların, bu başvuruları Nic.Tr'nin mevcut kuralları yanında aşağıdaki kural ve sınırlamalar kapsamında değerlendirilecektir.
 
  • Av.tr dışında bir uzantıya sahip ve içeriğinde "avukat,avukatlık bürosu,hukuk" gibi ifadelerin bulunduğu alan adı başvurusunda bulunan avukatlar veya avukatlık ortaklıkları barolarından alacakları mesleki faaliyetlerini sürdürmekte olduğuna dair bir belgeyi Nic.Tr'ye başvuru sırasında ibraz ederler.
  • Bu tür alan adlarında başvuran avukatın yalnızca ad ve soyadı ile av, avukat, avukatlık bürosu, hukuk, avukatlık ifadeleri bulunabilecektir.Ad soyad kullanımı konusunda ".tr" Alan adı Kayıt Politikası ve Kuralları'nın "Ad-Soyad için tahsislerde;" bölümünde belirtilenler saklıdır.
  • Örnek : 
    avalikaya.com.tr ,    avukatalikaya.com.tr ,    alikayaavukatlikburosu.com.tr ,    alikayahukukburosu.com.tr ,   alikayaavukatlikortakligi.com.tr,     alikayahukuk.com.tr ,     alikayaavukatlik.com.tr