".tr" uzantılı diğer alan adları için

24579
[av.tr] Uzantılı Alan Adı Başvuruları Hakkında Bilgilendirme

1991 yılından bu yana Orta Doğu Teknik üniversitesi (ODTü) tarafından yürütülen “av.tr” dahil tüm “.tr” alan adlarının kayıt ve yönetimi işleri 5 Mayıs 2019 tarihinde ICANN nezdinde gerçekleştirilen redelegasyon süreciyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’na devredilmiştir. 

TBB Av.tr Alan Adı Tahsis Kuralları doğrultusunda ODTü Nic.tr üzerinden yürütülen “av.tr” uzantılı alan adlarının tahsisine yönelik işlemler, bundan sonra BTK tarafından kurulan “.tr Ağ Bilgi Sistemi” (“TRABİS“) ile Kayıt Kuruluşları vasıtasıyla gerçekleştirilecektir.

Dolayısıyla daha önce “av.tr” uzantılı alan adı almak isteyen meslektaşlarımızın TBB Av.tr Tahsis Kuralları doğrultusunda TBB web sitesi üzerinden onay formu doldurması ve TBB’nin onay yazısını ODTü Nic.tr’ye gönderilmesi işlemleri yapılmayacaktır.

Av.tr uzantılı alan adı başvurularınızı TRABİS web sitesinde belirtilen Kayıt Kuruluşları vasıtasıyla, “Belgeli Tahsis Edilecek İnternet Alan Adlarına İlişkin Usul ve Esaslar” mevzuatında belirtilen (3.Bölüm/ Madde 7) kurallar doğrultusunda gerçekleştirebilirsiniz.