TSK’DA MOBBİNG ve İNTİHAR VAKALARI İLK KEZ MASAYA YATIRILDI

21632
A

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yaşanan intihar vakaları ve askeri personel üzerinde psikolojik baskı yaratan mobbing uygulamaları, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) tarafından ortaklaşa düzenlenen panelde ilk kez masaya yatırıldı. Geniş katılımlı panelde paylaşılan veriler, intihar vakalarının şehit sayısından fazla olduğu gerçeğini ortaya koyarken, hazırlanan sonuç bildirgesinde, askerin önce insan olduğu gerçeğinin göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edildi.

TEMAD Hukuk Komisyonu Üyesi Av. Meral Akkuş’un sunumunu gerçekleştirdiği panelin açılış konuşmalarını TBB Başkan Yardımcısı Av. Başar Yaltı ve TEMAD Genel Başkanı Ahmet Keser gerçekleştirdi. Konuşmasında, avukat olmadan önce subay olarak görev yaptığını anlatan Yaltı, askerliğin, doğası gereği zorlayıcı bir meslek olduğunu, ancak mobbingi aşan bazı uygulamaların da yadsınamayacağını söyledi. Yaltı, “Mobbing ile askerliğin doğası arasındaki dengeyi kurmak zorundayız” dedi.

MEVCUT YAPI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

TEMAD Genel Başkanı Ahmet Keser de, intiharların sadece istatistik olarak görülemeyeceğini, nedenlerinin de mutlaka araştırılması gerektiğini söyledi. TSK’da intihar eden asker sayısının Güneydoğu’da şehit verdiğimiz asker sayısından fazla olduğuna dikkat çeken Keser, “Bu askerler de birinin evladı. Daha fazla gözyaşı dökülmesin. Soruna samimiyet ile yaklaşmak ve bu çerçevede çözüm yolu geliştirmek zorundayız. TSK’nın bugünkü yapısını gözden geçirerek, askerleri intihardan vazgeçirmek için sistem üzerinde gerekli değişiklikleri yapmalıyız” diye konuştu.

TEMAD Hukuk Komisyonu Başkanı Av. Mehmet Erkan Akkuş’un yönettiği panelde, Mobbing Mücadele Derneği Genel Başkanı Hüseyin Gün mobbing hakkında bilgi verirken, Klinik Psikolog Doç. Dr. Çiğdem Soykan intihar olgusunu ele aldı. Asker Hakları İnisiyatifi’nden Kerem Çiftçioğlu’nun TSK’da yaşanan mobbing ve intihar vakalarına ilişkin bilgi verdiği sunumun ardından Av. Erkan Akkuş da, mobbing ile mücadelede izlenebilecek hukuki yolları aktardı.
İzleyicilerden gelen soru-cevap bölümü ile devam eden panel, hazırlanan sonuç bildirisinin okunması ile sona erdi.


TSK’DA MOBBİNG VE İNTİHAR VAKALARI SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ


Mobing kısaca, herhangi bir işyerinde çalışanların sistematik olarak taciz edilmeleri, rahatsız edici psikolojik baskı, şiddet ve benzeri davranışlarla karşılaşmaları anlamına gelmektedir. Özellikle hiyerarşik yapılanmış gruplarda ve kontrolün zayıf olduğu örgütlerde, gücü elinde bulunduran kişi, kişiler ya da gurup veya grupların, diğerlerine yıldırma ve benzeri amaçlarla uzun süreli sistematik baskı uygulamasıdır.

Bu bağlamda TSK’da amire ve üste disiplini tesis etme adına verilen bir takım yasal yetkilerin, kişisel ihtiras, husumet ve benzeri nedenlerle mobbing’e dönüşebilmesi, ne yazık ki, oldukça sık karşılaşılan bir durumdur.

TSK’daki lider personelin büyük bir kısmı, meslek hayatının bir döneminde mobbinge maruz kaldığını beyan etmektedir. Bu da, TSK’da lider personelin dörtte üçünü assubayların oluşturduğu göz önüne alındığında; hemen her assubayın meslek hayatının bir döneminde mobbinge maruz kaldığı anlamına gelmektedir. Bu çok vahim bir durumdur.

TSK’da son 10 yıl içerisinde intihar sayısı, şehit sayısını geçmiştir. “Son 10 yılda teröre verilen şehit sayısı 818’dir. Rapor edilen bilgilere göre, aynı süre içerisinde kışlalarda 934 asker intihar etmiştir. Yine son 2,5 yıl içerisinde 29 assubay intihar etmiştir. Asker intiharları, 2012 rakamlarına göre sivillerden 2,5 kat fazladır. 2012 Yılından beri resmi rakam açıklanmamaktadır.

Mobing mağduru askerlerin % 42’si hakaretten, %30’u dayaktan, %28’i orantısız cezalardan, %24’ü sağlık hizmeti alamamaktan, %14’ü aşırı fiziksel aktiviteye zorlanmaktan, %14’ü tehdit edilmekten, %7’si rütbeli personelin şahsi işlerine koşturulmaktan, %7’si uykusuz bırakılmaktan şikâyetçidir.

Askerin önce insan olduğu göz önünde bulundurularak mobbingin önlenmesi ve mobbingin neden olduğu intiharların tamamen ortadan kaldırılması için acilen aşağıdaki önemlerin alınması hususunun kamuoyuna duyurulması gerekmektedir:

1.Askeri okullarda mobbing konusunda duyarlılık ve farkındalık yaratmaya yönelik seminer, panel, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlenmeli; ayrıca özellikle psikoloji ve insan hakları dersinin müfredata eklenmesi sağlanmalıdır.

2.TSK’daki lider personelin tümüne mobbing konusunda duyarlılık ve farkındalık kazandırılması amacıyla meslek içi eğitim verilmelidir.

3.Vatan savunmasında kaçınılmaz olan “dayanışma ve omuz omuza mücadele” gereği TSK’de olmaması gereken ayrımcılık ve benzeri istenmeyen tutum ve davranışlar mutlaka önlenmelidir; özellikle asta karşı şiddetin önlenmesine yönelik uygulama esasları yeniden gözden geçirilerek yasal düzenlemeler hazırlanmalıdır.

4.Askeri Ceza Kanunun 117. Maddesine yer alan asta müessir fiil suçunun ve Askeri Ceza Kanunun 111. Maddesinde yer alan hak edilmemiş ve müsaade olunmamış cezayı kasten vermek ve Askeri Ceza Kanunun 110. Maddesin yer alan madunun şikayetnamesini saklamak veya geri aldırmak suçlarında öngörülen cezalar arttırılmalıdır.

5.Şikayet müessesesinin önünde mevcut yasal engeller kaldırılmalıdır.

6.Bunun yanında askeri mahkemelerin acilen bağımsızlığa kavuşturulması gerekmektedir. Bu bağlamda askeri mahkemeler de kışla dışına çıkarılmalı; emir komuta sistemiyle organik bağına da son verilmelidir.
7.6413 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununda yer alan bir yıl içerisinden 18 puan disiplin cezası verilenlerin TSK’dan ilişkisinin kesilmesi uygulamasına son verilmelidir.

8.Uyarı, kınama, kısmi süreki hizmete devam ve benzeri disiplin suçlarına verilecek cezaların yargı denetimine açılması sağlanmalıdır.

9.6413 sayılı TSK’ Disiplin Kanunda yer alan ve uygulamada mobbing aracı olarak kullanılabilen ve disiplinsizlik filleri olarak değerlendirilen soyut suç ithamları kanun metninden çıkarılmalıdır.

Saygıyla kamuoyumuzun dikkatlerine, görüş ve değerlendirmelerine sunuyoruz.

 
Fotoğraflar

Fotoğraf 1

Fotoğraf 2

Fotoğraf 3

Fotoğraf 4

Fotoğraf 5

Fotoğraf 6

Fotoğraf 7

Fotoğraf 8

Fotoğraf 9

Fotoğraf 10