TTB MERKEZ KONSEYİ'NİN GÖREVDEN ALINMASINA İLİŞKİN DAVANIN İLK DURUŞMASINI TAKİP ETTİK

2070

“SONUCU NE OLURSA OLSUN HALK NEZDİNDE BU DAVANAMENİN ALTINA İMZA ATAN ANLAYIŞIN MAHKUM OLACAĞINI DüŞüNüYORUZ”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin amaç dışı faaliyet gösterdiği iddiasıyla görevden alınmasına yönelik davanın ilk duruşması, 10 Ocak 2023 tarihinde, Ankara 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşma öncesi Ankara Dışkapı Adliyesi önünde, TTB üyelerinin yanı sıra çok sayıda demokratik kitle örgütü temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen toplu açıklamada TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) adına Başkan Yardımcısı Av. Gürkan Altun ve Genel Sekreter Av. Veli Küçük yer aldı.

Altun burada yaptığı konuşmaya, “Keşke buraya kesintisiz olarak insan ve toplum sağlığı için mücadele eden hekimlerimizin üzerlerindeki kara bulutları dağıtmak adına dayanışmak için değil de, yaşamları pahasına verdikleri mücadeleye teşekkür etmek ve nitelikli sağlık bakımı ile daha iyi hekimlik yapmalarını sağlayacak uygulamaları kutlamak için bulunsaydık” diyerek başladı.

“Bugün burada TTB Merkez Konseyinin görevden alınmasına yönelik bir davanın öncesinde yine birlikteyiz, yine dayanışıyoruz. Ve eğer beni dinleyen hukuk fakültesi dekanları, öğretim görevlileri varsa onlara da buradan sesimi duyurmak istiyorum” diyen Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Muhakkak bu davanameyi edinin ve ‘bir dava nasıl açılamaz, bir davaname nasıl yazılmaz’, bunu öğrencilerinize okutun lütfen. Böyle bir dava, böyle bir usul ihlali olmaz. İçerikten yoksun, delilden yoksun, ilişkilendirmenin olmadığı, açıkça hukuka aykırı. Ama en azından kanunlara uygun olsaydı. En azından usul hükümlerine uygun olsaydı. Adil yürümeyen bu süreçte en azından adil bir görünüm sağlansaydı. Bir davanın tüzel kişiliği olmayan TTB Merkez Konseyi Başkanlığı adına açılması ne demek? İçeriğinde Merkez Konseyi üyeleri aleyhine tek bir delil, tek bir argüman, tek bir iddia öne sürülmeksizin, sadece dava dilekçesinin sonuç kısmında görevden alınmalarını talep etmek ne demek? Hem usul açısından, hem esas açısından gerçekten olumsuz örnek olarak tanımlanacak bir davayla karşı karşıyayız. Bu davanın sonucu her ne olursa olsun, halk nezdinde, vicdanlarda mahkum olacak olanın, bu davanamenin altına imza atan anlayış olduğunu düşünüyoruz.”

Açıklamanın ardından TBB Başkan Yardımcısı Av. Gürkan Altun ve Genel Sekreter Av. Veli Küçük, duruşmayı takip etti.

TTB avukatları reddi hakim talebini reddeden, hakim duruşmayı 8 Şubat saat 14.30'a erteledi.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle