TTB’ye Yönelik Yargısal Müdahale ile Hak ve Özgürlükler Alanının Daraltılması Kabul Edilemez

954

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, henüz gerekçeli kararı açıklanmamış olmakla birlikte, 30 Kasım 2023 tarihli duruşmada Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkan ve üyelerinin görevlerine son verilerek, yerlerine beş kişilik heyet görevlendirilmesine karar vermiştir.

TTB Başkanı’nın açıklamaları gerekçe gösterilerek, Merkez Konseyin görevden alınması talebiyle mahkemeye başvurulmuş olmasını, yargılamanın başladığı ilk andan itibaren demokratik teamül bakımından kaygı verici bulmuştuk. Gerçekleşmesinden endişe ettiğimiz gelişmelerin yaşanmış olması ve bugün ortaya çıkan karar, yalnızca örgütlenme özgürlüğü hakkı bakımından ağır bir hak ihlali olmakla kalmamakta, aynı zamanda kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü üzerinde vesayet ilişkisi kurma çabası anlamına gelmektedir.

Hak ve özgürlükler alanını daraltacak şekilde Hekimlerin meslek örgütüne yönelik bu müdahaleye karşı demokrasinin en önemli unsurlarından olan kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin yanında olduğumuzu, kamuoyunun bilgisine sunarız.

Türkiye Barolar Birliği