Tüm meslektaşlarımızın ve yurttaşlarımızın yeni yılını kutlarız.

542

2022 yılının; evrensel insan hakları temelinde hukuk devletinin koşulsuz ve şartsız tesis edildiği, her türlü adaletsizliğin ve hukuksuzluğun son bulduğu, adil yargılanma ilkesinin ve hukukun üstünlüğünün tesis edildiği bir yıl olması temennisiyle tüm meslektaşlarımızın ve yurttaşlarımızın yeni yılını kutlarız.

TÜRKİYE Barolar Birliği