TÜBAKKOM 12. Dönem 2. Genel Üye Toplantısı

7931
A

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) 12. Dönem 2. Genel Üye Toplantısı 14-15 Haziran 2014 tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirildi.

Baro başkanları, baroların kadın hukuku komisyonları ve avukatların katıldığı toplantının açış konuşmasını yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, “Kadınların toplumdaki yerleri önemlidir. Kadına karşı şiddetle etkin biçimde mücadele etmek en önemli görevimizdir. Kadın hakları konusunda bu noktaya gelmemizde, değerli meslektaşlarımızın emeği var. Kadın haklarını insan haklarından ayırmak imkânsızdır. Çağdaşlaşmak için kadının önünü açmaktan başka çare yoktur. Ben bu toplantının sonucunda somut bir şeylerin ortaya çıkmasını istiyorum” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Gaziantep Barosu Başkanı Av. Ali Elibol, “Dünyada en ağır bedelleri kadınlar ödüyor. Kadınların yüzde 44’i duygusal şiddet görüyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü geldiğinde buna benzer veriler ortaya çıkıyor. Kadınlar toplumsal hayata tam ve eşit bir halde nasıl katılır? İşte TÜBAKKOM bu sürece katkıda bulunuyor” diye konuştu.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Koordinatör Üyesi Av. Yurdagül Gündoğan ise, “Kadın yaratıcıdır, üreticidir, ağlayandır ve gülendir. Kadın her koşulda affedendir. Kadın kutsaldır. Bu ülkenin itaat ve biat etmeyen kadınlara ihtiyacı vardır” dedi.

Divan üyeliği seçimlerinin de yapıldığı toplantıda, Prof. Dr. Zerrin Söylemez tarafından “Kadın Hakları ve Çocuk Gelinler” konusunda bir sunum yapıldı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk gelinler, kadın cinayetleri gibi konuların görüşüldüğü TÜBAKKOM Toplantısında, Soma’da yaşanan maden faciasında mağdur olan kadınlara destek olmak ve kadınların haklarının takipçisi olmak üzere gönüllü bir komisyon oluşturuldu.

Toplantının sonunda, Komisyon üyeleri tarafından hazırlanan sonuç bildirgesi okundu.

Sonuç bildirgesi için tıklayınız