TÜBAKKOM

5813
A
Değerli Meslektaşımız,

Düzenlediğimiz bu anketin amacı, kadın avukatlara yönelik ayrımcılığın tespiti ve analizi ile sorunların belirlenmesi, bu suretle toplumsal farkındalık yaratılmasıdır.

21-22 Nisan 2012 tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan Kadın Avukatlar Kurultayı’nda tartışılacak konulara ve sorunlara veri tabanı oluşturulması ve mesleki sorunlarımızın çözümüne katkı yapacak önerilerin toplanabilmesi için anketimize katılmak suretiyle destek veriniz.