TÜBAKKOM 13. DÖNEM 1. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

6297
A

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) 13. Dönem 1.Yürütme Kurulu Toplantısı, 19 Haziran 2015 tarihinde Türkiye Barolar Birliği’nde gerçekleştirildi.

TÜBAKKOM Dönem Sözcüsü Osmaniye Barosu’nun başkanlığında düzenlenen toplantıya; İstanbul, Ankara, Samsun, İzmir, Malatya, Batman, Edirne, Manisa, Sivas ve Mersin baroları kadın hakları komisyon temsilcilerinin yanı sıra Birlik Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, TBB Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜBAKKOM Eşgüdüm Sorumlusu Av. Yurdagül Gündoğan ile Osmaniye Barosu Başkanı Av. Dilem Aksoy katıldı. Toplantıda alınan kararların başlıcaları şöyle:

· Baroların kadın hukuku komisyonlarında görevli temsilcilere yönelik eğiticilerin eğitimi çalışmasının planlanması.

· Çocuk gelinler kurultayına hazırlık olarak çocuk gelinler çalıştayı yapılması.

· Çocuk Gelinler Kurultayının 6-7/11/2015 tarihinde Ankara’da Türkiye Barolar Birliği’nde yapılması.

· TÜBAKKOM’un içerisinde İstanbul Barosu-Ankara Barosu-İzmir Barosu ve Dönem Sözcülüğünden oluşan daimi bir alt komisyon oluşturulması.

· TBB Eğitim Merkezi ile baroların staj eğitim merkezlerinde “6284 sayılı yasa ve uygulama yönetmeliği ve uluslararası sözleşmeler (CEDAW, İstanbul Sözleşmesi vb.) derslerinin zorunlu ders olarak konulmasının TBB Yönetim Kuruluna önerilmesi.

· Anayasa Mahkemesi’nin “resmi nikah şartı olmadan dini merasim yapılmasına ilişkin TCK’nin 230/5-6 ncı maddesinin iptaline karşı AİHM’e TÜBAKKOM olarak başvuru yapılması.