TÜBAKKOM

6168
A

TÜBAKKOM 26-27.05.2012 11.DÖNEM 2.GENEL ÜYE TOPLANTISI / ZONGULDAK
SONUÇ BİLDİRGESİDİR

TBB yönetim Kurulu üyesi TÜBAKKOM Koordinatörü Av. Asude Şenol, TÜBAKKOM Dönem Sözcüsü Aydın Barosu ve Aksaray Barosu, Amasya Barosu, Ankara Barosu, , Balıkesir Barosu, Bartın Barosu, Burdur Barosu, Bursa Barosu, Çorum Barosu, Denizli Barosu, Edirne Barosu, Eskişehir Barosu, Gaziantep Barosu, Hatay barosu, Isparta Barosu, İzmir Barosu, Kırıkkale Barosu, Kocaeli Barosu, Muğla Barosu, Niğde Barosu, Samsun Barosu, Sinop Barosu, Sivas Barosu, Yalova Barosu, Zonguldak Barosu, Yozgat Barosunun katılımı ile gerçekleştirilen TÜBAKKOM 11.Dönem 2.Genel Üye Toplantısında katılımcı baroların oyçokluğu ve oybirliği ile almış olduğu kararlara atfen aşağıda yer alan hususları önemle kamuoyu ile paylaşmak isteriz;
 
  • 8 Mart 2012 tarihinde kabul edilen 6284 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi ile birlikte uygulamada özellikle itiraz süresinin uzunluğu, kararın tebliği hususu, mülki amirlik uygulamaları ve kolluğun vermiş olduğu tedbir kararlarının onaylanması aşamasında aksaklıkların yaşandığı “yasanın, mağdur kadını korumada eksik kaldığı”  tespit edilmiştir.
  • Yine yukarıda sayısı verilen “kadına karşı şiddetin önlenmesi yasası” nın uygulanmasında  “Teknik Yöntemlerle Takip, Sığınma Evi Ve Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezlerinin Kuruluşu Ve İşleyişi Hakkındaki Yönetmeliklerin sivil toplum kuruluşlarının tespitleri de dikkate alınarak eksiksiz olarak düzenlenmesi ve ivedilikle uygulamaya geçilmesi gerekmektedir.
  • Mevcut Anayasa’nın 10 Maddesi başta olmak üzere temsiliyete ilişkin devamı maddelerde toplumsal cinsiyet eşitliği baz alınarak, pozitif ayrımcılık ilkesi çerçevesinde kadın lehine “% 50 cinsiyet kotası” benimsenmelidir.
  • Son zamanlarda TBB tarafından taslağı hazırlanmış olan Avukatlık Yasası’nın ilgili maddelerinde yer alan TBB ve Baroların organlarında kadın avukatların temsiliyeti açısından kadın avukat lehine “%50 cinsiyet kotası” uygulamasının benimsenmesinin önemini vurgulamak isteriz. Bu bağlamda Avukatlık kanununda yer alması istenilen cinsiyet kotası uygulaması ile ilgi olarak TÜBAKKOM Tarafından başlatılan imza kampanyasına destek vermeye tüm meslektaşlarımızı davet ediyoruz.
  • TÜBAKKOM; Üzmez ve Fethiye davasında mağdurun yanında olma iradesini müdahale dilekçeleri ile göstermiştir. Bundan sonrasında da TÜBAKKOM kadınlara karşı şiddet ve ayrımcılık içeren ilgili davalarda ve tüm platformlarda mağdur kadının yanında taraf olarak yer alacaktır.
  • Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “kürtaj ve sezaryenle” ilgili olarak yapmış olduğu “her kürtaj cinayettir. Her kürtaj Uludere’dir” açıklaması kadınların kendi bedeniyle ilgili en temel hakkı olan “çocuk doğurma/doğurmama” hakkına ağır bir müdahaledir ve Kürtajın yasal olmadığı dönemlerde kadınların tıbbi olmayan yöntemlerle çocuk düşürmeye çalışırken öldükleri ya da sakat kaldıkları gerçeğini görmezden gelmektir. Ayrıca yasalarda tanımlanan “KÜRTAJ HAKKI”nın CEDAW Sözleşmesi ile son olarak kabul edilen ve onaylanan İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne” aykırı olarak kaldırılmasına yönelik bir tehlikeyi işaret etmektedir. 
  • Çocuk Hakları Sözleşmesini kendisine referans aldığını açıklayan Sayın Başbakan’ın  kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına yönelik Uluslararası tüm sözleşmeleri de referans alması gerektiğini ancak bu noktada yapmış olduğu açıklamalarını talihsiz bulduğumuzu ve yine kadının “birey” olduğu gerçeğinin göz ardı edildiğini vurgulamak isteriz.
TÜBAKKOM olarak, Kadının temel hak ve özgürlüklerinden taviz verilemeyeceğini ve bu alandaki çalışma sürdüreceğimizi bir kez daha kamuoyuna bildirmek isteriz.


Av.Hidaye KAHYAOĞULLARI
TÜBAKKOM 11.DÖNEM SÖZCÜSÜ
AYDIN BAROSU KADIN HAKLARI KOMİSYONU BAŞKANI