TÜBAKKOM 15. DÖNEM SÖZCÜSÜ VE YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİ SEÇİM SONUÇLARI

1904

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Kadın Hukuku Komisyonu (TüBAKKOM) 14. Dönem Seçimli Genel Kurulu’nda, 15. Dönem Sözcüsü ve Yürütme Kurulu üyelikleri için yapılan seçimlere ilişkin çalışmalar tamamlandı.

Buna göre; TüBAKKOM 15. Dönem Sözcüsü olarak Kırklareli Barosu seçildi. Yürütme Kurulu üyeliklerine; Ankara, İstanbul, İzmir barolarının yanı sıra İç Anadolu Bölgesini temsilen Nevşehir Barosu, Ege Bölgesini Temsilen Kütahya Barosu, Marmara Bölgesini temsilen Bilecik Barosu, Akdeniz Bölgesini temsilen Antalya Barosu, Karadeniz Bölgesini Temsilen Artvin Barosu ve Zonguldak Barosu, Doğu Anadolu Bölgesini temsilen Erzurum Barosu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini temsilen Şanlıurfa Barosu seçildi.

Bundan sonraki genel üye toplantılarının sırasıyla Şanlıurfa, Antalya ve Nevşehir’de yapılmaları kararlaştırıldı.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle