TÜBAKKOM

1541

8 Mart "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" nedeniyle İstanbul'da İstiklal Caddesi’nde düzenlenen kadın yürüyüşünün biber gazı ve güç kullanılarak engellenmeye çalışılmasını kınıyoruz.

Kadınların taleplerini dile getirmek için dayanışma ve mücadele ruhuyla yaptıkları barışçıl bir yürüyüşün güç kullanılarak engellenmesi, Anayasamızda yer alan toplantı ve yürüyüş yapma hakkının ve ifade özgürlüğünün ihlali olup, kabul edilemez.

Son günlerde 6284 sayılı Yasa ve İstanbul Sözleşmesi üzerinden kadın kazanımlarından ödün verilmesi yönünde yürütülen çalışmaların alanda bu şekilde güç kullanılarak uygulamaya sokulması devletimizin imzaladığı, ulusal/ uluslararası sözleşmelere aykırıdır.

Saldırılar kimden gelirse gelsin, kadının insan haklarının sağlanması için verilmekte olan mücadelemizi durduramayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur, saygılarımızla.

TüBAKKOM