TÜBAKKOM: BAROLAR “AİLE ÇALIŞTAYLARI”NA YA DAVET EDİLMEDİ YA DA SON DAKİKA DAVET EDİLDİ

417

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 81 ilde gerçekleştirilen “Aile Çalıştayları”na barolar ve sivil toplum örgütlerinden bir kısmı hiç davet edilmemiş, bir kısmı ise hazırlık fırsatı dahi verilmeden son dakika davet edilmiştir.

Devlet Kurumları tarafından yapılan faaliyetlerde amaca uygun çalışma programı, iş birliği yapılacak bileşenlerin maksimum katkı sağlamasına olanak verecek şekilde uygun bir takvim, çalışmanın amacının net olarak ortaya konulması zaruridir.

Çalıştaya ilişkin ön hazırlıklar aşamasında, çalıştayı düzenleyenlerin belirledikleri sonuçlara ulaşabilmek için konu başlıklarının yapılandırılmaya çalışıldığı, içeriğine bakıldığında, kadın erkek eşitliğine aykırı bir biçimde Türk Medeni Kanunu ve 6284 sayılı Kanun'da değişiklikler yapılmasının alt yapısının oluşturulmasının hedeflendiği anlaşılmaktadır.

Bir gecede, hukuka aykırı şekilde İstanbul Sözleşmesi'nden imza çeken siyasi irade, görülüyor ki yaşadığımız yüzyılın gerekleri aksine, kadınların emek emek kazandığı medeni hakları üzerinde sessiz sedasız değişiklik yapma hazırlığı içinde.

Bakanlığı, baroların ve alanda çalışan sivil toplum örgütlerinin tümünün çağrılmadığı aile çalıştayları ile “hedeflenen değişiklikleri açıklamaya ve çalıştay raporlarını kamuoyuyla açık şekilde paylaşmaya” davet ediyor kadınların haklarının ve hayatlarının her türlü siyasetin üzerinde olduğunu hatırlatıyor; eşitlikten, özgürlükten, yaşam tarzımızdan ve haklarımızı garanti altına alan yasalardan vazgeçmemeye kararlı olduğumuzu yineliyoruz.

TÜBAKKOM olarak kadın hak ve kazanımlarında kayba neden olacak her türlü girişimin karşısında olduğumuzu, toplumsal cinsiyet eşitliği mutlak bir biçimde sağlanana, kadına yönelik şiddet son bulana dek yılmaz bir azimle mücadele edeceğimizi bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
KADIN HUKUKU KOMİSYONU (TÜBAKKOM)