TÜBAKKOM BASIN AÇIKLAMASI

2678

Emine Bulut ve Tuba Erkol cinayetleri, ülkemizde gittikçe artan kadın cinayetlerindendir. Tuba Erkol uzaklaştırma kararı olmasına rağmen, Emine Bulut ise yıllar önce boşanmış olmasına rağmen erkek şiddetinden kurtulamamışlardır.

ülkemizde kadın cinayetlerinin artmasının nedeni boşanmalar veya velayetin kime verildiği değildir. Kadını eşit bir birey olarak görmeyen zihniyet için kadın, ancak kendisi için yaşarsa vardır. Kadını özgür bir birey olarak kabul etmeyen  bu zihniyet, kadının kendi egemenliğinden çıkmasını, özgür, eşit bir birey olmasını kabul etmemekte, edememektedir. Bu sorun, ancak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasıyla çözümlenebilir. Bugün, 6284 sayılı Kanun’un ve İstanbul Sözleşmesi’nin önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Herkesi 6284 Sayılı Kanun’a ve İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkmaya davet ediyoruz.

TüBAKKOM olarak kadının insan hakları mücadelesini yılmadan sürdüreceğimizi ve davaları takip edeceğimizi kamuoyuyla saygıyla paylaşıyoruz.

TÜRKİYE Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TüBAKKOM)