TÜBAKKOM BASIN AÇIKLAMASI

2125

3 MART 1924 DEVRİM YASALARININ YIL DöNüMü TüBAKKOM BASIN AçIKLAMASI

3 Mart 1924 tarihinde TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi’nde TÜRKİYE Cumhuriyeti Devleti’nin üç önemli devrim yasası kabul edilmiştir.

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devleti’nin temel niteliklerinden olan “Laiklik” ilkesini sağlamaya yönelik çıkartılan bu üç yasa ile din ve devlet işleri birbirinden ayrılması, egemenliğin kullanımının devlete geçmesi ve öğrenim birliğinin sağlanması ile Cumhuriyetimizin temel niteliklerine bağlı kuşaklar yetiştirilmek amaçlanmıştır.

429 sayılı Yasa ile Diyanet İşleri Başkalığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Genelkurmay Başkanlığı kurulmuştur.

431 sayılı Yasa ile hilafet kaldırılmıştır.

Bu iki yasayla din ve ordunun siyaset dışı bırakılması sağlanarak, laik devlet yolunda önemli bir adım daha atılmıştır.

430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla, öğrenim birliği oluşturmak, yurttaşlar arasında duygu, düşünce ve kültür birliği oluşturularak Cumhuriyetimizin temel niteliklerine bağlı kuşaklar yetiştirilmek amaçlanmıştır.

3  Mart 1924 tarihinde çıkarılan bu üç yasa devrim yasaları içinde yer almakta olup, Anayasamızın 174. maddesinde koruma altına alınmıştır.

TÜRKİYE Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu olarak; Atatürk ilke ve devrimlerinin ve Devrim Yasalarının kadının insan haklarını sağlanmasındaki etkisinin bilincinde olarak; Atatürk ilke ve devrimlerinin doğrultusunda; Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkartma, TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin laik niteliğini koruma amacını taşıyan devrim kanunlarının uygulanmasının takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.

 

TÜRKİYE Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TüBAKKOM)