TÜBAKKOM BASIN AÇIKLAMASI

2390

Belediye Seçimlerinde Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınmasının Yıl Dönümünde İlan Ediyoruz: Yalnızca Temsil Değil, “Eşit” Temsil Hakkımızı da Alacağız.

Belediye seçimlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan 3 Nisan 1930 tarihli Belediye Kanunu’nun kabulünün 92. yılını kutluyoruz.

Ne var ki, 92 yıl önce atılan ilk adımın gereklerinin layıkıyla yerine getirilmediğinin farkındayız. En son gerçekleştirilen 2019 yerel seçimlerinde seçilen kadın belediye başkanı oranı %3, kadın il genel meclis üyesi oranı %3,77 ve kadın belediye meclis üyesi oranı %11,68’dir.

Kadınların siyasi katılımının önündeki engeller yasadan değil toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden, sosyal, kültürel ve ekonomik sebeplerden kaynaklanmaktadır; ancak kadınların siyasete katılımını teşvik eden mekanizmaların, eşit temsili sağlayacak şekilde, yasal önlemler aracılığıyla hayata geçirilebileceğinin de farkındayız.

Kadınların, önlerine çıkarılan her türlü engelle mücadele edecek kadar sağlam iradelerinin kararlılığıyla, belediye seçimlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümünde, yalnızca temsil değil “eşit” temsil hakkımızı da almak için gerekli her adımı atacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

Bu özel günde bir kez daha TÜRKİYE Cumhuriyeti'ni kuran irade ve bu iradenin önderi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, şükran ve özlemle anıyoruz.

TÜRKİYE Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TüBAKKOM)