TÜBAKKOM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

2955

Doğmadan önce başlayan ve hayat boyu devam eden bir seri ayrımcılık süreci kız çocuklarının ve kadınların insan hakları ihlal edilmesiyle sonuçlanmaktadır.

Birleşmiş Milletler Geneler Kurulu, 11 Ekim’i; kız çocuklarının uğramış oldukları ayrımcılık, şiddet ve istismara dikkat çekmek, bunların ortadan kaldırılması için toplumsal bilinç oluşturmak için “Dünya Kız çocukları Günü” olarak ilan etmiştir.

Bu nedenle 11 Ekim kutlama günü değil, bilinç oluşturma ve değişim için mücadele talep etme günüdür.

Kız çocuklarının ve kadınların insan haklarının ihlal edilmemesini sağlamak için yasal değişiklikler ve yasalar tek başına yeterli olmamaktadır. Ulusal ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan hakların uygulamaya geçmesi için öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerekmektedir. Bunun için de öncelikle toplumsal bir zihniyet dönüşümünü sağlayacak eğitim programlarının yapılması, sosyal ve ekonomik alanlarda çalışmaların yapılması zorunludur.

Kız çocuklarının toplumsal, siyasi ve ekonomik yaşamda yer almaları, güçlü birey olmaları için fırsat eşitliğini sağlayacak politikalar üretilmeli ve yaşama geçirilmelidir.

Kız çocuklarının eşit bir birey olarak toplumda yer almaları için öncelikle çocuk yaşta evliliklere engel olunmalı, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir eğitim müfredatı oluşturulmalıdır.

TÜRKİYE Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu olarak kız çocuklarının ve kadınların insan hakları ihlallerinin önlenmesi ve kız çocuklarına uygulanan eşitsizliğin ortadan kaldırılması için hukuki mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyor, herkesi mücadelenin paydaşı olmaya çağırıyoruz.
                                             
TÜRKİYE Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TüBAKKOM)