TÜBAKKOM MEDENİ KANUN ÇALIŞTAYI BARO TEMSİLCİLERİNİN GENİŞ KATILIMIYLA YAPILDI

1991

KANDEMİR: TÜRK MEDENİ KANUNU, ALGI YÖNETİMİ İLE DEĞİŞTİRİLMEK İSTENİYOR

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) tarafından düzenlenen Medeni Kanun Çalıştayı, 23 Şubat 2024 tarihinde, Ankara’da, Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Farklı baroların kadın hakları merkezlerinden 83 meslektaş ile Dr. Öğr. Üyesi Nezahat Demiray ve siyasi partilerin kadın kollarından iki temsilcinin dokuz masada görev aldığı çalıştaya Artvin Barosu Başkanı Av. Ayla Varan, Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime Karaman, Ordu Barosu Başkanı Av. Sibel Torun, Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran ile kadın örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından TBB Yönetim Kurulu TÜBAKKOM Koordinatör Üyesi Av. Hicran Kandemir ve TÜBAKKOM Dönem Sözcüsü Av. Ilgaz Lale Kocakundakçı’nın konuşmalarıyla başladı.

Kandemir, 17 Şubat 1926'da kabul edilen ve 4 Ekim 1926’da yürürlüğe giren Medeni Kanun'un toplum yaşamının tam da merkezinde yer alması nedeniyle Devrim Yasalarının en önemlisi olduğunun altını çizdiği konuşmasında; zaman içerisinde verilen mücadeleler sonucunda elde edilen kazanımları anlatarak son olarak günün şartlarına göre hazırlanan Türk Medeni Kanunu'nun 01.01.2002'de yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

"Yaklaşık 20 yıl önce görünürlüğü belirginleşip gittikçe sesi yükselen kesim tarafından kadın kazanımlarına karşı ciddi bir mücadele başlatılmış olup kadınların kazandığı haklar tek tek geri alınmaya çalışılmaktadır" diyen Kandemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son dönemde Yoksulluk Nafakası, Aile Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk gibi konular üzerinden sıklıkla gündeme konu edilen Türk Medeni Kanunu, algı yönetimi ile değiştirilmek istenmektedir. Hedef, kadınların yıllarca verdikleri mücadeleler sonucu kazandıkları hakların yitirilmesini sağlamaya yöneliktir.

Toplumun tamamını ilgilendiren temel düzenlemeleri içeren bir kanun olması nedeniyle Medeni Kanun değişikliklerinin çok geniş katılımla, yıllara yayılan çalışmalar sonucunda oluşacak toplumsal mutabakat ile yapılması gereklidir.

Kısa bir zaman önce Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye Yüzyılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı' üzerinden konuşmak gerekirse karşıt görüşler dile getirecek kesimlerin ya davet edilmediği ya da göstermelik denecek kadar az çağrıldığı çalışmalardan toplumsal mutabakatla kanunlar yapılamayacağı açıktır.

Hepimizin geleceğini ilgilendiren bu konuda, hedefe konanın özellikle kadın hakları olduğunu göz önüne alarak Türkiye Barolar Birliği Kadın Hakları Merkezi olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle bu çalıştayı düzenlemeye karar verdik."

"YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!"

Açılışta konuşan Dönem Sözcüsü Av. Ilgaz Lale Kocakundakçı da "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz bugünlerde karanlık zihniyetlerin yaratmaya çalıştığı algı ile Medeni Kanun'un sil baştan ele alınmasına ihtiyaç olduğu, aslında süresiz olmadığı aşikar olan yoksulluk nafakasının süreye bağlanması gerektiği, Aile Hukukunda arabuluculuk sisteminin getirilmesinin, özellikle kadınların boşanmasını kolaylaştırmak açısından faydalı olacağı hususları topluma empoze edilmeye çalışılmaktadır" dedi.

"Kazandığımız ve kazanacağımız haklarımız ile insan onuruna yaraşır ve cinsiyet eşitliğine dayalı bir şekilde sürdürmemiz gereken yaşamlarımız için buradayız" diyen Kocakundakçı, şöyle konuştu:

"Kadınların bir asrı aşkın hak mücadelesi sonucunda elde ettiğimiz kadın kazanımlarının en ufak ölçekte dahi kaybına yol açacak her türlü söylem ve yasal girişim karşısındayız.

Kadına eşit vatandaşlık temelinde onurlu bir yaşam hakkı tanıyan Medeni Kanun'a sahip çıkacağımızı bir kez daha ifade etmek isteriz. Medeni Kanun'un değiştirilmesiyle değil, uygulaması ile yaşanan sorunların ortadan kalkacağının bilincindeyiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin mutlak surette sağlandığı, kadına yönelik şiddetin son bulduğu, kadının insan haklarının yaşama geçirildiği, kadınların adalete eriştiği bir dünya özlemiyle bundan sonra da var gücümüzle mücadele edeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz. Yaşasın kadın dayanışması."

Açış konuşmalarının ardından 9 masada ele alınan 9 başlığa ilişkin çalışmalara geçildi.

Prof. Dr. Ahmet Mithat Kılıçoğlu'nun, çevrimiçi bağlantıyla Medeni Kanun hakkında yaptığı değerlendirmenin ardından; masalarda yapılan tespit, değerlendirme ve önerileri içeren sunumlar gerçekleştirildi.

ÇALIŞTAY'IN KAPANIŞ KONUŞMASINI BİRLİK BAŞKANI SAĞKAN YAPTI

Çalıştayın kapanışında kısa bir konuşma yapan TBB başkanı Av. R. Erinç Sağkan, TÜBAKKOM üyelerine ve katılımcılara teşekkür ederek, son dönemde Medeni Kanun'da değişiklik yapılmasına ilişkin söylemlerin ve başlatılan çalışmaların kadın hakları kazanımlarından geriye gidileceğine ilişkin veriler ortaya koyduğunu söyledi. "İstanbul sözleşmesinden çıktığımız ve kadına dönük şiddetin her geçen gün artığı tarihsel bir dönemde, kadın haklarına ve kazanımlarına ilişkin mücadeleyi sivil toplumla ve diğer bileşenlerle dayanışmayı artırarak yürütmek bir zorunluluktur" diyen Sağkan, Türkiye Barolar Birliği'nin bir hukuk kurumu olarak kamuoyunu aydınlatma görevi olduğunu kaydetti. Birlik Başkanı, "Bu çalıştaydan çıkan sonuçlar doğrultusunda Türkiye Barolar Birliği'nin ve TÜBAKKOM'un bu süreçte daha etkin bir mücadele yürüteceğinin sözünü sizlerle paylaşmak isterim" dedi.

Elde edilen verilerin rapor haline getirileceği çalıştayda ele alınan başlıklar şöyle:

*Aile Hukukunda Arabuluculuk Sisteminin Getirilmesi Tehlikesi
*Nafaka Hakkına Yönelik Saldırılara Karşı Mücadele
*Boşanmalarda Kusur İlkesinin Kaldırılması Tehlikesi
*Kadının Soyadı
*Medeni Kanun'daki Kadın Hakları İle İlgili Diğer Hükümler
*6284 Sayılı Kanun'un Uygulama Sorunları
*Evlat Edinme Uygulamaları
*Aile Mahkemelerinin Yapısı ve Yargılama Usulü
*Siyasi Parti Temsilcilerinin Medeni Kanun Tasarısı İle İlgili Görüşleri


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle