Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da Yapılan Değişiklikler ve Uygulamaya Etkileri Sempozyumu

3467
A