"TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE UYGULAMAYA ETKİLERİ" SEMPOZYUMU

2908

“Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklikler ve Uygulamaya Etkileri” konulu sempozyum, 08 Ekim 2022 Cumartesi günü TÜRKİYE Barolar Birliği’nde (TBB) gerçekleştirildi.

TBB Tüketici Hakları Komisyonu tarafından düzenlenen Sempozyum, Birlik Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Yönetim Kurulu üyesi ve Tüketici Hakları Komisyonu Koordinatörü Av. Ramazan Erhan Toprak ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber’in konuşmalarıyla açıldı.

Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez’in de katıldığı sempozyumun açılışında konuşan Sağkan, yapılan değişiklikler arasında yer alan “Mevcut olduğu halde tüketici hakem heyetine sunulmayan bir bilgi veya belgenin tüketici mahkemesine sunulması nedeniyle kararın iptali halinde tüketici aleyhine yargılama giderine ve vekalet ücretine hükmedilemez” şeklindeki düzenlemenin üzerinde çok iyi tartışılması gerektiğini söyledi.

Avukatın verdiği hizmetin sadece taraf hizmeti olarak görülemeyeceğini, aynı zamanda bir kamu hizmeti olduğunu da vurgulayan Sağkan, “Mahkemece adil karar verilmesine ilişkin olarak, avukatın sunduğu emeğin ‘tüketici yararına’ adı altında ortadan kaldırılması, üzerinde çok iyi tartışılması gereken, TBB adına kabul edilemez ve Anayasa’daki angarya yasağına da tamamen aykırı bir husustur” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından TBB Tüketici Hakları Komisyonu Sözcüsü Av. Prof. Dr. Şebnem Akipek öcal’ın moderatörlüğünde, Tüketici Hakları Komisyonu Sekreteri Av. Şevda Şensoy, Yargıtay üyesi İlhan Kara, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Bayram Uzunoğlan ile Tüketiciyi Koruma Derneği ve Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal’ın da katılımıyla, tüketicinin korunması hakkında kanunda yapılan değişikliklerle ilgili genel bir değerlendirme yapıldı.

Daha sonra İstanbul Bilgi üniversitesi’nden Doç. Dr. Ece Baş Süzel ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı özden Yavaş’ın katılımıyla “Mesafeli Sözleşmeler”, Marmara üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Burak özen ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’den Mustafa Toker’in katılımıyla “ön ödemeli Konut Satış Sözleşmeleri”, Prof. Dr. Şebnem Akipek öcal ve yine Toker’in katılımıyla “Devre Tatil Sözleşmeleri”, Kadir Has üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Doç. Dr. özge Uzun Kazmacı ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı İrem Aytaç Seyhan’ın katılımıyla “Tüketici Kredileri”, İstanbul Bilgi üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden öğretim üyesi Dr. Evrim Erişir ile Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nden Tuğba Hazal Sayalgı’nın katılımıyla “Tüketici Hakem Heyetleri” ve son olarak TBB Tüketici Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu üyesi Av. Salih Emrah Ertan ile Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nden Efe Orkun örnek’in katılımıyla “Yenilenmiş ürünler” başlıklarında paneller gerçekleştirildi.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle