Tüm Darbe ve Darbe Girişimlerine Karşı Hukuk Devletini Savunuyoruz

397

12 Mart Muhtırası; hukukun üstünlüğüne, düşünce ve ifade özgürlüğüne, Cumhuriyetimizin ilkelerine ve demokratikleşme çabalarına vurulan bir darbedir.

Türkiye Barolar Birliği olarak 12 Mart’ın 53. yılında, hukuk devleti ilkelerini askıya alan ve korku iklimi yaratarak toplumu sindirmeyi amaçlayan tüm darbelere ve darbe girişimlerine karşı demokratik ve laik hukuk devletinin yanında duracağımızı, sonuna kadar insan hak ve özgürlüklerini savunacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz.

Türkiye Barolar Birliği