TÜRAVAK İLERİ EĞİTİM PROGRAMLARINA BÜYÜK İLGİ

7601
A

Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (TÜRAVAK) işbirliği ile düzenlenen İleri Eğitim Programları kapsamında 18-19 / 25-26 Ocak 2014 tarihlerinde iki program tamamlanmıştır.

Bu programlar;

1.Sağlık Hukuku – 5. Program: 37 Avukat, 5 Stajyer Avukat ve 3 TBB dışından olmak üzere, 45 katılımcıya sertifika verilmiştir.

Katılımcıların şehirlere göre dağılımı; Ankara’ dan 18, Antalya-Aydın-G. Antep’ ten 3’ er, Adana-Bursa-Denizli-Eskişehir-İstanbul-Osmaniye’ den 2’ şer, Artvin-İzmir-Kayseri-Konya-Muğla ve Trabzon’dan 1’ er kişidir.

2.Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı ve Uygulamaları – 1. Program: 22 Avukat, 7 Stajyer Avukat ve 4 TBB dışından olmak üzere, 33 katılımcıya sertifika verilmiştir.

Katılımcıların şehirlere göre dağılımı; Ankara’ dan 16, İstanbul’ dan 3, Gaziantep-İzmir-Kocaeli-Mersin-Trabzon’ dan 2’şer, Bursa-Diyarbakır-Hatay ve Manisa’ dan 1’ er kişidir.

Bu eğitim yılında 26 Ekim 2013 – 26 Ocak 2014 tarihleri arasında Enerji Hukuku-Sağlık Hukuku-Kamu İhale Hukukunda 2’ şer, Tüketici Hukuku-Fikri Haklar Hukuku-Aktüerya Hukuku ile Gümrük Ve Dış Ticaret Mevzuatı ve Uygulamalarında ise 1’ er program olmak üzere toplam 10 İleri Eğitim Programı düzenlenmiş ve 296 Avukat, 59 Stajyer Avukat, 7 TBB Hukuk Müşavirliği personeli ile 24 TBB dışından olmak üzere toplam 386 katılımcıya sertifika verilmiştir.

Katılımcıların şehirlere göre dağılımı ise; Ankara’ dan 194, İstanbul’ dan 34, İzmir’ den 17, Bursa’ dan 14, Adana-Antalya’ dan 13’ er, Mersin’ den 12, Eskişehir-Gaziantep-Konya’ dan 8’ er, Aydın’ dan 7, Kocaeli-Kütahya-Samsun’ dan 6’ şar, Denizli-Trabzon’ dan 5’ er Muğla’ dan 4, Hatay’ dan 3, Elazığ-Kayseri-Manisa-Osmaniye-Tekirdağ’ dan 2’ şer, Aksaray, Afyon, Artvin, Burdur, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Kırklareli, Nevşehir, Sakarya, Tokat ve Van’ dan 1’ er kişidir.

Ayrıca; koşulların elverdiği ölçüde Ankara dışındaki barolarımızda da İleri Eğitim Programları yapılması TÜRAVAK Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılmış ve bu karara uygun olarak 05-06 Nisan 2014 tarihlerinde Gaziantep Barosu Başkanlığı, TBB ve TÜRAVAK birlikteliği ile Aktüerya Hukuku konusunda eğitim programı düzenlenmiştir.

Programlar; Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere, 2 hafta sonu ve günlük 7’ şer saatten toplam 28 saat sürmektedir.

Program sonunda en az 21 saat ders devamı yapmış katılımcılara sertifika verilmektedir.

Programlarla ilgili detaylı bilgi http://www.turavak.org.tr/ ve http://ileriegitim.turavak.org.tr/ linklerinden alınabilir.