TÜRK-AV GENEL KURULU TARİHİ KARARLARA İMZA ATTI

4340

** Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesine katkı sunmak amacıyla Kars'ta uluslararası bir sempozyum gerçekleştirilecek.
** Rusya Federasyonu Avukatlar Odası'nın tam üyeliği kabul edildi.
** Tacikistan Barolar Birliği'nin üyelik başvurusu kabul edildi, üye sayısı 17'ye çıktı.
** TüRK-AV bünyesinde Uluslararası Tahkim Merkezi kurulması kararı alındı.

TüRK-AV (Türk Dili Konuşan ve Akraba ülkeler Avukatlık örgütleri Birliği), Türkiye Barolar Birliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiği 2. Olağan Genel Kurul toplantısında tarihi kararlara imza attı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve TüRK-AV Genel Sekreteri Av. Metin Feyzioğlu'nun başkanlığında toplanan Genel Kurul'da;  

  • Rusya Federal Avukatlar Odası'nın gözlemci üyelikten tam üyeliğe geçme başvurusu kabul edildi,
  • Tacikistan Barolar Birliği'nin üyelik başvurusu kabul edildi, üye sayısı 17'ye çıktı,
  • Beş kişiden oluşan TüRK-AV Yönetim Kurulu'nun sayısı 7 kişiye çıkarıldı, Rusya Federal Avukatlar Odası ve Azerbaycan Barolar Birliği temsilcileri Yönetim Kurulu'na katıldı. (Yönetim Kurulu, TBB'den iki temsilci, Gürcistan Barolar Birliği, Kazakistan Barolar Birliği ve Kırgızistan Barolar Birliği'nden birer temsilci olmak üzere 5 kişiden oluşuyordu.)
  • TüRK-AV Genel Sekreteri Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu TüRK-AV Başkanı seçildi.
  • "Uyuşmazlıkları, aynı dili konuşan, aynı kültürü paylaşan avukatlar olarak birlikte çözme" hedefi doğrultusunda, TüRK-AV bünyesinde Uluslararası Tahkim Merkezi'nin kurulması ve hazırlıklar için bir çalışma grubu oluşturulması kararı alındı.
  • TüRK-AV'a bireysel üyelik kabul edildi. Bireysel üyeliğin esas ve yöntemi belirlendi.
  • Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesinin TüRK-AV üyesi ülkeler bakımından yaratacağı iş birliği imkanlarını ve TüRK-AV'ın bu sürece sunabileceği katkıları ele almak üzere Kars'ta uluslararası bir sempozyum düzenlenmesi kararlaştırıldı.

TüRK-AV 

TüRK-AV (Türk Dili Konuşan ve Akraba ülkeler Avukat örgütleri Birliği), Türkiye Barolar Birliği'nin girişimleriyle; tarihsel ve kültürel bakımdan dost ve kardeş ülkelerin avukatları arasında var olan olumlu ilişkileri ve işbirliği imkânlarını daha verimli ve kalıcı hale getirmek arzusu ile Türkiye Barolar Birliği'nin girişimleriyle kurulmuş olan uluslararası bir birliktir.

TüRK-AV iki yıllık hazırlık süresini takiben Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya'da bulunan dost ve kardeş ülke avukatlık örgütlerinin katılımıyla 8 Nisan 2016'da kurulmuştur.

çok kısa süre içerisinde büyüyen TüRK-AV, hukukun üstünlüğü ilkesini güçlendirme ana hedefi doğrultusunda avukatlık mesleğini geliştirmeyi, avukatlık örgütlerinin etkinliğini artırmayı, üye ülkelerin avukatları arasındaki iş birliği imkanlarını verimli ve kalıcı hale getirmeyi, üye ülkeler arasında yaşanabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümü için uluslararası bir tahkim merkezi kurmayı amaçlamaktadır. 

Birliğe üye meslek örgütleri şunlardır:
Türkiye Barolar Birliği
Moğolistan Avukatlar Birliği
Gürcistan Barolar Birliği
Azerbaycan Barolar Birliği
Kazakistan Cumhuriyet Barosu
Kırgızistan Barolar Birliği
Arnavutluk Ulusal Avukatlar Odası
Kosova Barolar Birliği
Bosna-Hersek Barolar Birliği
Kıbrıs Türk Barolar Birliği
Moldova Cumhuriyeti Avukatlar Birliği
Rusya Federasyonu Avukatlar Odası
Dağıstan Cumhuriyeti Avukatlar Odası
Tataristan Cumhuriyeti Avukatlar Odası
Tacikistan Barolar Birliği
Başkurdistan Cumhuriyeti Avukatlar Odası
Uluslararası Karadeniz-Hazar ülkeleri Hukukçular Birliği