Türk Ceza Adalet Sistemi İhtiyaç Değerlendirme ve Eylem için Tavsiyeler Raporu

1739
A

‘Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi’ projesi kapsamında Projenin uzun dönemli uzmanı Sn Marcel Lemonde tarafından hazırlanan ‘Türk Ceza Adalet Sistemi İhtiyaç Değerlendirme ve Eylem için Tavsiyeler  Raporu'

Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ‘Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi’ projesi kapsamında Projenin uzun dönemli uzmanı Sn Marcel Lemonde tarafından hazırlanan ‘Türk Ceza Adalet Sistemi İhtiyaç Değerlendirme ve Eylem için Tavsiyeler  Raporu’ yayınlanmıştır.

Bu rapor; Ekim 2012 - Şubat 2013 döneminde proje kapsamındaki Ankara, Malatya, İzmir ve İstanbul’da seçilen pilot  adliyelere yapılan ihtiyaç tespit ziyaretlerinin sonuçlarına göre hazırlanmıştır. Raporda, mevzuat değişiklikleri ve diğer tedbirlerden oluşan elli icra edilebilir tavsiye yer almaktadır.

Rapor, Aralık 2013 tarihine kadar olan Türk Ceza Adalet Sistemi ile ilgili mevzuatı ve uygulamaları kapsamaktadır. Raporda çok çeşitli başka konuların da ele alınabileceği ve çözümler öngörülebileceği değerlendirilmektedir; ancak uzun dönemli uzman raporda sadece en önemli konulara yer vermeyi tercih etmiştir.